Quốc hội thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Với 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" chính thức không được phép hoạt động.

Chiều 17/6, Quốc hội đã chính thức thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư (sửa đổi) với 90,27% tổng số đại biểu tán thành.

Kết quả sau khi bỏ phiếu ý kiến về việc dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê.
Kết quả sau khi bỏ phiếu ý kiến về việc dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Ông Thanh cho biết, về quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đa số ý kiến đề nghị cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ".

Một số ý kiến đề nghị không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 Điều 6, thay vào đó là thực hiện theo Luật hiện hành, đổi tên là "kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" tại điểm h khoản 1 Điều 6.

Tổng hợp kết quả phiếu ý kiến: có 317/409 (chiếm 77.51%) đồng ý phương án quy định cấm kinh doanh đòi nợ; 91/409 (chiếm 22.25%) đồng ý phương án không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trong phiên họp có 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội bấm nút đồng ý cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 Điều 6; chỉ có 2,69% tổng số đại biểu đồng ý cho kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Như vậy, theo kết quả, "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" chính thức không được phép hoạt động.

Với 92,34% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật Đầu tư (sửa đổi)

Thanh Mai

Dịch vụ đòi nợ thuê liệu có bị khai tử?

Dịch vụ đòi nợ thuê liệu có bị khai tử?

Việc quản hay cấm loại hình kinh doanh đòi nợ được Quốc hội dành thời gian thảo luận tuần qua.