Tặng nhà đất nhưng không sang tên sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng

Các trường hợp nhận tặng cho nhà đất nhưng không sang tên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, ngày có biến động là ngày xảy ra sự kiện biến động đất đai như: Ngày tặng cho, ngày chuyển nhượng, ngày thế chấp,…

Trường hợp nhà đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của mình cho người khác phải đăng ký biến động.

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Khi tặng cho nhà đất phải công chứng hợp đồng tặng cho. Theo đó, ngày biến động được tính như sau:

- Trường hợp không có thỏa thuận về ngày tặng cho thì ngày biến động là ngày công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho.

- Trường hợp các bên có thỏa thuận khác về ngày tặng cho mà không trái với quy định pháp luật thì ngày biến động được tính theo ngày do các bên thỏa thuận.

Như vậy, khi nhận tặng cho nhà đất từ cha mẹ thì phải đăng ký biến động ( sang tên Sổ đỏ ) trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động.

Tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, khi tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Không sang tên Sổ đỏ sẽ bị phạt tiền

Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp không đăng ký biến động thì bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Tại khu vực nông thôn

+ Phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động.

+ Phạt tiền từ 2- 5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động.

2. Tại khu vực đô thị

Mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn (cao nhất là 10 triệu đồng/lần vi phạm).

Ngoài việc bị phạt tiền như trên thì buộc người đang sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật thì xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho nhà đất chỉ đặt ra khi có hợp đồng tặng cho đã công chứng hoặc chứng thực, trường hợp cha mẹ tặng cho nhà đất cho con nhưng chỉ bằng lời nói thì không có căn cứ để xử phạt, vì việc tặng cho không có hiệu lực.

* Theo Luật Việt Nam.

MỘC MIÊN [t/h]phụ