Bách Hóa Xanh Lâm Đồng được 'phù phép' công trình xây không phép?

Cửa hàng Bách Hóa Xanh xây dựng trên đất thuê không có giấy phép xây dựng nhưng sau đó đã nộp phạt và được hợp thức hóa.

Công trình cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) Lâm Đồng (tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) được xây dựng, sữa chữa trên phần đất của Công ty Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) tại thửa đất số 370, tờ bản đồ số 61 ngày 14/5/2021.

UBND thị trấn Đinh Văn kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính số 83/BB-VPHC đối với Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) về hành vi xây dựng công trình khác không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giây phép xây dựng.

Ngày 10/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản số1860/SXD-TTr gửi TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt, trong đó nêu rằng ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 6144/UBND-QH chỉ đạo các địa phương trên xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu xử lý các ki-ốt vi phạm tại chợ Bảo Lộc, các công trình xây dựng không phép, sai phép và gửi kết quả báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/9.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc các huyện, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ vi phạm về trật tự xây dựng, gửi kết quả về Sở để báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên đến ngày 10/9, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý những vi phạm trên.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng đã nêu và báo cáo cho Sở trước ngày 14/9.

Phải đến ngày 17/9, UBND huyện Lâm Hà mới có văn bản số 2020/UBND-KTHT trả lời Sở Xây dựng về trường hợp cửa hàng BHX xây dựng không phép trên đất thuê của LADOPHAR.

Theo đó đối với công trình cửa hàng BHX trên, ngày 17/5/2021, UBND huyện Lâm Hà ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1855/QĐ-XPVPHC đối với LADOPHAR mức 30.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu hậu quả bằng cách… làm hồ sơ bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định.

LADOPHAR đã chấp hành nộp phạt và khắc phục hậu quả lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. UBND huyện Lâm Hà ngày 9/6/2021 đã cấp Giấy phép xây dựng số 41/GPXD ngày 9/6/2021, diện tích xây dựng 370,5m cho công trình này.

Điều này đặt ra câu hỏi vì sao UBND huyện Lâm Hà chỉ xử phạt rồi cấp giấy phép xây dựng, “hợp pháp hóa” cho công trình BHX vốn đã ngang nhiên xây không phép xây dựng? Bên cạnh đó, UBND huyện Lâm Hà cũng 2 lần “làm lơ” trước thời điểm hoàn tất báo cáo của Sở Xây dựng và ngày 10 và 14/9.

NHẬT HÀ