Chính phủ mua lại 30 triệu liều vaccine AstraZeneca do VNVC nhập

30 triệu liều vaccine do AstraZeneca sản xuất mà Công ty VNVC đã nhập, được Chính phủ mua theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Ngày 19/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 61 về mua vaccine Covid-19 AZD1222, do AstraZeneca sản xuất, Công ty cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC) nhập.

Theo đó,  Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối) với việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất, của VNVC. Bao gồm các điều kiện sau:

Chính phủ chấp nhận mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 của Công ty VNVC mua (bao gồm cả số vaccine mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua với VNVC).

Giá mua vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty. Trong đó, giá mua vaccine là giá tạm tính. Trường hợp AstraZeneca giảm giá bán cho VNVC, thì VNVC phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế. Trường hợp AstraZeneca tăng giá bán cho  VNVC thì Bộ Y tế chỉ thanh toán cho VNVC theo giá đã đàm phán, ký hợp đồng.

Cũng theo Nghị quyết, việc thanh toán chi phí vận chuyển vaccine về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AstraZeneca cung cấp cho VNVC, theo các điều khoản trong hợp đồng giữa nhà sản xuất và VNVC.

Chính phủ thanh toán các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng theo số tiền VNVC phải thanh toán cho ngân hàng.

Cùng với đó, Nghị quyết chấp nhận các điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến vaccine, hoặc việc sử dụng vaccine cho AstraZeneca và VNVC. Chấp nhận VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về đơn giá, số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán với  VNVC.

Hiện Việt Nam mới nhận vaccine Covid-19 theo cơ chế Covax cung cấp hơn 2,5 triệu liều,  là vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, hơn 400.000 liều khác nằm trong số Việt Nam đã đặt mua 30 triệu liều từ AstraZeneca.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật đã hỗ hộ 1 triệu liều đã chuyển về ngày 16/6. Dự kiến trong hôm nay, 500.000 liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc tặng cũng sẽ về Việt Nam.

Tính đến 16 giờ ngày 19/6, cả nước đã tiêm gần 2,36 triệu liều vaccine  COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là trên 115.300 người.

Q.HUY