Chính thức thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục.

Ngày 10/12, Bộ LĐTB&XH đã ban hành văn bản thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021.

Theo đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2021, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng vào cuối tuần, lịch nghỉ Tết sẽ bổ sung thêm 2 ngày.

  Tết Nguyên đán 2021, người lao động được nghỉ 7 ngày. Đồ họa: Việt Chung

Tết Nguyên đán 2021, người lao động được nghỉ 7 ngày. Đồ họa: Việt Chung

Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động thực hiện lịch nghỉ tết Nguyên đán và Quốc khánh trong năm 2021 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ tết Nguyên đán 7 ngày, trong đó nghỉ 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết (chưa tính ngày nghỉ bù). Cụ thể, do ngày mùng 2 và mùng 3 tết (tức ngày 13 - 14.2/2021 dương lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 tết (tức ngày 15-16/2.2021 dương lịch).

Như vậy, dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2021, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ thứ tư ngày 10/2/2021 đến hết thứ ba ngày 16/2/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì người sử dụng lao động chọn một trong hai phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu.

Chính thức thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán 2021

Lễ Quốc khánh năm 2021 được nghỉ ngày Quốc khánh và ngày liền sau ngày Quốc khánh.

Do đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước được nghỉ 4 ngày từ thứ Năm ngày 2/9/2021 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2021. Trong đó 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Tuy nhiên đối với các đơn vị đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định định thì người sử dụng lao động chọn một trong hai phương án nghỉ 2 ngày từ ngày 1 – 2/9/2021 hoặc nghỉ 2 ngày từ ngày 2 – 3/9/2021.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

AN LY