Chuẩn bị kỹ càng đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APNN 2024

Sáng 20/2, Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp mặt đầu Xuân, rà soát, triển khai các công việc trọng tâm của năm 2024.
Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp mặt đầu Xuân và triển khai công việc trọng tâm năm 2024
Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp mặt đầu Xuân và triển khai công việc trọng tâm năm 2024

G.S.TSKH Phạm Thị Trân Châu, nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân. Thay mặt lãnh đạo Hội, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động của Hội trong năm 2023, trong đó Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y và Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc đã thu hút đông đảo đại biểu tham dự, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn những việc trong kế hoạch chưa được triển khai. Đó là, chưa thành lập được Hội Nữ trí thức thành viên  tại các tỉnh/thành phố. Việc tập hợp nữ trí thức tham giâ sinh hoạt Hội và việc vận động nguồn  lực cho hoạt động Hội còn gặp nhiều khó khăn. Việc thành lập Trung tâm Phát triển công nghệ, khoa học và đào tạo phải tạm dừng vì chưa đủ điểu kiện.

Chuẩn bị kỹ càng đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APNN 2024

Từ kinh nghiệm thực tiễn và kết quả đã đạt được, Hội Nữ trí thức Việt Nam xác định các công việc trọng tâm của năm 2024 và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện một cách bài bản. Đó là: Đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - APNN 2024; Đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa kết quả  nghiên cứu của nữ trí thức trong và ngoài nước; Phát triển tổ thức Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố; Tổ chức các hội thảo, tập huấn theo kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hội LHPN Việt Nam; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra và các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch; Chỉ đạo các Chi hội tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ  ( đối với những Chi hội hết nhiệm kỳ), đồn đốc nhắc nhở các Hội thành viên tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuẩn bị kỹ càng đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APNN 2024

 Riêng việc đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương-APNN 2024, Hội xác định đây là việc quan trọng, tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học nữ trong khu vực cùng hướng tới cái đích chung là sự nghiên cứu, phát triển khoa học phục vụ con người một cách hữu ích và hiệu quả trong tình hình mới. Mặt khác, cũng là cơ hội để các nhà khoa học quốc tế tìm hiểu, khám phá bản sắc văn hóa Việt Nam; đất nước, con người Việt Nam đổi mới. Vì thế, việc chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và coi đây là điểm nhấn của hoạt động Hội trong năm 2024.

CTH

Hội Nữ Trí thức Việt Nam:Thành tựu của năm 2023 là tiền đề để nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024

Hội Nữ Trí thức Việt Nam:Thành tựu của năm 2023 là tiền đề để nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao đổi với Phụ nữ Mới về kết quả đạt được của Hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024.