Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã từ trần vào sáng 7/8/2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách, luôn tận tâm, tận lực với nhân dân, đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

THUẬN TIỆN