Đà Nẵng không cấp giấy chứng nhận cho F0 tự ý điều trị tại nhà

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đề ra các giải pháp trước mắt để tháo gỡ tình trạng người lao động F0 tập trung tại các trạm y tế.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo số 1094 về kết luận tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người lao động nhiễm COVID-19 cách ly, điều trị tại nhà.

Theo đó, đối với các trường hợp F0 được chuyển tuyến điều trị từ các cơ sở y tế thu dung, điều trị tập trung về nhà tiếp tục cách ly, điều trị, Sở Y tế thống nhất với Bảo hiểm Xã hội thành phố giao trạm y tế, trạm y tế lưu động cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội kèm theo bản sao giấy chuyển tuyến do các cơ sở thu dung, điều trị tập trung cấp.

Đà Nẵng không cấp giấy chứng nhận cho F0 tự ý điều trị tại nhà

Đối với đối các trường hợp F0 thuộc lực lượng công an, quận đội: Tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội heo hướng dẫn tại Công văn số 603 của Sở Y tế.

Đặc biệt, không thực hiện cấp Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, điều trị tại nhà, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 tự ý điều trị tại nhà, không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đề ra các giải pháp trước mắt để tháo gỡ tình trạng người lao động F0 tập trung, ùn ứ tại các trạm y tế để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, trạm y tế linh hoạt, tối giản thủ tục cấp Giấy chứng nhận và thông tin đầy đủ đến người dân để biết và phối hợp.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như tạo nhóm Zalo quản lý F0 theo địa bàn để người dân đăng ký nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội ngay từ giai đoạn cách ly, điều trị tại nhà; đặt lịch hẹn trả kết quả...

Đối với F0 đủ điều kiện hoàn thành cách ly, trạm y tế thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội cùng thời điểm cấp Giấy hoàn thành cách ly để hạn chế người dân đi lại nhiều lần.

Đối với các trường hợp F0 chưa thực hiện khai báo thông tin, đề nghị trạm y tế phát phiếu thu thập thông tin và hẹn người dân về thời gian cấp giấy. Trung tâm Y tế quận, huyện hỗ trợ cho các trạm y tế trong việc nhập thông tin lên cổng giám định Bảo hiểm Xã hội.

Đối với các trạm y tế là điểm nóng, có số lượng người lao động F0 có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội lớn như khu vực Liên Chiểu, Hoà Vang… đề nghị Trung tâm y tế quận, huyện chủ động tham mưu, kiến nghị Uỷ ban nhân dân quận, huyện và xã, phường tăng cường nhân lực, máy tính nhập liệu, quản lý thông tin cấp Giấy hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường và quận, huyện, trên cơ sở đề nghị của Trạm y tế và Trung tâm y tế quận, huyện, thực hiện tăng cường nhân lực ngoài y tế và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho trạm y tế, trạm y tế lưu động, nhất là các địa bàn, thời điểm có ca bệnh F0 tăng cao.

Thanh Mai