Danh sách các test nhanh Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép

Bộ Y tế đã cho các địa phương được sử dụng các test nhanh Covid-19 để xác định ca mắc cũng như tiêu chí xuất viện.

Dưới đây là cập nhật danh sách các loại test kháng nguyên SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép:

Ngày 12/12/2021, Bộ Y tế có quyết định cấp phép cho một loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là:

- Trueline Covid-19 Ag Rapid Test do Công ty TNHH Medicon sản xuất, định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu và dịch mũi. 

Danh sách các test nhanh Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép

Cập nhật ngày 8/10/2021

- Ninonasal®/VSM-COV-TDM-05, định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi. 

- NG·Test®/SARS-CoV-2Ag/VSM-COV-TDH-20, VSM-COV-TDH-21, định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu. 

Hai sản phẩm do Công ty NG Biotech Sas (Pháp) sản xuất tấm thử và Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart sản xuất thành phẩm và đóng gói.

Cập nhật lần 9 ngày 21/9/2021

- COVID-19 (SARS- CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng do Trung Quốc sản xuất. 

- AMP Rapid Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu do Áo sản xuất. 

- CLARITY COVID-19 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu phết dịch mũi họng (tỵ hầu) do Phần Lan sản xuất.

- Rapid SARS- CoV-2 Antigen Test Card (07AG6001 BS), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu phết dịch mũi, do Đức sản xuất. 

Cập nhật lần 8 ngày 20/9/2021 (27 loại)

- Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasophary ngeal), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất.

- Espline SARSCoV-2, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, do Nhật Bản sản xuất.

- Standard Q COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- Humasis COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- SGTi-flex COVID-19 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- PanbioTM Covid-19 Ag Rapid Test Device (Nasal), khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất.  

- BioCredit COVID-19 Ag (Mã sản phẩm: G61RHA20), khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- CareStart COVID-19 Antigen, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Mỹ sản xuất.  

- Asan Easy Test COVID-19 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- SARS- CoV-2 Rapid Antigen Test  (093275920 43 / 9901- NCOV- 01G), khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng, do Hàn Quốc sản xuất. 

- Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất. 

- BIOSYNE X COVID19 Ag BSS, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất.

- VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test (TD-4531), khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Đài Loan sản xuất. 

- COVID-19 (SARSCoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi họng, do Trung Quốc sản xuất. 

- NinoNasal 5 Autotest, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Pháp sản xuất.

- NG-Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất. 

- Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 2 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất.

- Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 55 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất.

- Humasis COVID-19 Ag Home Test (hộp 25 test), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dịch mũi, do Hàn Quốc sản xuất.

- mö-screen Corona Antigen Test (0230005B2), khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất. 

- AESKU.R APID SARSCoV-2, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi, do Đức sản xuất. 

- ProDetect® COVID-19 Antigen Test Rapid, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi họng, do Malaysia sản xuất. 

- OnSite COVID-19 Ag Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, dịch mũi, do Mỹ sản xuất. 

- RapidFor SARSCoV-2 Rapid Antigen Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. 

- SARSCoV-2 Antigen Rapid Test Kit, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch mũi, do Trung Quốc sản xuất. 

- AMP Rapid Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, do Áo sản xuất. 

Cập nhật lần 7 ngày 23/8/2021 (gồm 7 loại)

- Standard Q COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- Humasis COVID-19 Ag Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

- SARSCoV-2 Rapid Antigen Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng, do Hàn Quốc sản xuất. 

- Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất. 

- COVID-19 (SARSCoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch mũi họng, do Trung Quốc sản xuất. 

- NinoNasal 5 Autotest, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch mũi, do Pháp sản xuất. 

- NG-Test SARSCoV-2 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARSCoV-2 trong dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất. 

Cập nhật lần 6 ngày 28/7/2021

- Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Trung Quốc sản xuất. 

- Biosynex Covid-19 Ag BSS, khay thử xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Pháp sản xuất. 

- V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test, khay thử xét nghiệm trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, do Đài Loan sản xuất. 

- COVID-19 Ag, khay thử xét nghiệm kháng nguyên trong mẫu dịch tỵ hầu, do Hàn Quốc sản xuất. 

Cập nhật lần 5 ngày 20/7/2021

- BioCredit COVID -19 Ag (Mã sản phẩm:G61RHA20), khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu của Hàn Quốc.

- CareStart COVID-19 Antigen của Mỹ, khay thử xét nghiệm mẫu dịch tỵ hầu. 

- GenBody COVID-19 Ag của Hàn Quốc, khay thử xét nghiệm trong mẫu dịch tỵ hầu. 

- Asan Easy Test COVID-19 Ag của Hàn Quốc, khay thử xét nghiệm trong mẫu dịch tỵ hầu. 

- SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (09327592043 / 9901- NCOV-01G) của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu phết mũi họng hoặc mẫu phết mũi họng và hầu họng.

Cập nhật lần 4 ngày 13/7

- Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu. 

- Espline SARS-CoV-2 của Nhật Bản, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch mũi họng.

- Standard Q COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu. 

- Humasis COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu.

- SGTi-flex COVID-19 Ag của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch tỵ hầu. 

- Panbio COVID -19 Ag Rapid Test Device (Nasal) của Hàn Quốc, sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên virus SARS- CoV-2 trong dịch mũi. 

Trước đó trong các bản cập nhật lần thứ 2,3 Bộ cũng công bố danh sách của 11 loại test nhanh cả trong nước và nhập khẩu.

Hà An

theo Dân trí

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rào, trời rét

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rào, trời rét

Giai đoạn từ ngày 23/1 trở đi miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.