Danh sách điểm phong tỏa tại TPHCM tính đến 14h ngày 25/6/2021

Tính đến 14 giờ ngày 25/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 498 điểm phong toả.

Tính đến 14h ngày 25/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 498 điểm phong toả.

phongtoahocmon_puqy_02c8d4d2.jpg

Danh sách điểm phong tỏa tại TPHCM tính đến 14h ngày 25/6/2021

MAI UYÊN