Đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) bỏ loại trừ của Luật Giao dịch điện tửa năm 2005 để mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử.

Sáng 25/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc xây dựng và ban hành Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) trong thời điểm này là rất cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo Nghị quyết số 52-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị, một trong những chủ trương, chính sách quan trọng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: "Hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng...".

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình tại phiên họp.

Việc sửa đổi luật còn nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Trong đó, việc hạn chế một số lĩnh vực áp dụng giao dịch điện tử trong luật có thể gây cản trở ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong những lĩnh vực này. Thiếu quy định về việc chuyển đổi từ văn bản giấy sang bản điện tử và ngược lại…

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng, việc sửa đổi luật còn tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Qua đó còn khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao dịch điện tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực. Ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách giúp thực hiện giao dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn.

Dự thảo luật bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Việc mở rộng này dựa trên cơ sở hiện nay công nghệ số đã sẵn sàng, phổ biến, an toàn, tin cậy, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và bổ sung quy định pháp lý về dịch vụ tin cậy trong Luật.

Về thông điệp dữ liệu, dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) sửa đổi, quy định chi tiết cách thức xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy định điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ sung quy định về chứng thư điện tử.

“Bài toán lớn nhất trong việc thúc đẩy GDĐT toàn trình chính là việc kết quả cuối cùng vẫn cấp văn bản giấy. Hiện nay, mới chỉ có quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Việc đưa ra khái niệm chứng thư điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý cho hình thức này là một bước đột phá lớn để thúc đẩy các hoạt động GDĐT trong các ngành, lĩnh vực và xã hội diễn ra toàn trình, toàn bộ từ đầu đến cuối bằng phương tiện điện tử”, Tờ trình của Chính phủ nhấn mạnh,

Về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, chương này tập trung vào Chính sách 7 về GDĐT trong cơ quan nhà nước và Chính sách 9 phần về dữ liệu và dữ liệu số.

Luật GDĐT năm 2005 quy định về nguyên tắc tiến hành GDĐT của cơ quan nhà nước. Không quy định về yêu cầu đối với hoạt động GDĐT của cơ quan nhà nước và chính sách hỗ trợ GDĐT.

Dự thảo Luật GDĐT (sửa đổi) bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động GDĐT, hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Các nội dung bổ sung trong dự thảo Luật sẽ thay thế nội dung tương ứng về dữ liệu quy định tại Luật Công nghệ thông tin…

Thanh Mai

Thị trường nông sản 25/10: Robusta tiếp tục lao dốc mạnh

Thị trường nông sản 25/10: Robusta tiếp tục lao dốc mạnh

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận giá cà phê và cao su tiếp tục giảm cả thị trường trong nước và thế giới; giá hồ tiêu đi ngang.