Điều kiện để trở thành thành viên của Hội Nữ trí thức

Hội Nữ trí thức vừa đưa ra văn bản hướng dẫn thủ tục và điều kiện để thành lập các Hội thành viên và các Chi hội trực thuộc

Hội Nữ trí thức vừa đưa ra văn bản hướng dẫn thủ tục và điều kiện để thành lập các Hội thành viên và các Chi hội trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam. Cụ thể như sau: 

Theo Nghị định số 45 /2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, các tổ chức, đơn vị muốn xin phép thành lập Hội cần có đủ điều kiện bao gồm: Đơn xin phép thành lập Hội; Danh sách Ban vận động; Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội; Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội, Dự thảo mục tiêu, tôn chỉ, nhiệm vụ và Định hướng hoạt động của Hội NTT khi được thành lập; Danh sách trích ngang Ban Chấp hành Hội/Chi hội; Danh sách trích ngang hội viên có đơn xin ra nhập Hội, kèm theo đơn.

Trong đó, đối với Hội thành viên tại các tỉnh/thành, phải thông quHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh/thành phố xác nhận Hồ sơ thành lập Hội; UBND tỉnh/Thành phố phê duyệt hồ sơ và ra Quyết định thành lập Hội.

Đối với các Chi hội Nữ trí thức tại các đơn vị Trường học, bệnh viện, Viện nghiên cứu, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị Trường học, bệnh viện, Viện nghiên cứu, Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp nơi thành lập Chi hội Nữ trí thức xác nhận hồ sơ; Hội Nữ trí thức Việt Nam phê duyệt hồ sơ và ra Quyết định thành lập Hội.

Đối với các tổ chức thành lập Hội, căn cứ theo Điều 10 và 11 Nghị định 45, Ban vận động thành lập Hội điều hành Đại hội phải có đủ các bước như sau: Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Công bố Quyết định cho phép thành lập Hội; Thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ;  Bầu Ban Chấp hành Chi hội, Ban kiểm tra; Giới thiệu tóm tắt Điều lệ Hội NTT Việt Nam và thông tin tóm lược về tổ chức, Hoạt động của Hội NTT Việt Nam; Báo cáo kết quả Bầu cử, Ban Chấp hành ra mắt; Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cơ sở, lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam; Thông qua Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.

Theo điều 12 NĐ 45 về việc Báo cáo kết quả Đại hội, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội, Ban Chấp hành Hội gửi hồ sơ Đại hội đến Hội Nữ trí thức Việt Nam/cơ quan Nhà nước đã ra Quyết định cho phép thành lập Hội gồm: Tờ trình công nhận kết quả Đại hội, Công nhận Ban Chấp hành Hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ; Biên bản bầu Ban Chấp hành; Biên bản họp Ban Chấp hành kỳ họp thứ nhất; Danh sách trích ngang Ủy viên Ban Chấp hành.

Để có thông tin thêm, có thể tìm đọc tại: Website: www/hoinutrithucvietnam.org.vn 

Hồ sơ xin gửi về: Hội Nữ trí thức Việt Nam

Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam số 68 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại VP: 04.3972.8747, Email: hoinutrithucvietnam@gmail.com

Hotline:( GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội): 0903.250.018

PV

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Trong tháng 11/2019, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.