Giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân gắn chip từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6

Theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%.

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch COVID-19, theo trang Luatvietnam. Một trong số đó có lệ phí cấp Căn cước công dân.

Điều 1 Thông tư này quy định, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD) bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Theo đó, mức tiền phải nộp khi cấp CCCD cụ thể là:

STT Loại lệ phí Mức thu từ 1/1/2021 - 30/6/2021 Mức thu từ 1/7/2021
1 Chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD  15.000  30.000
2

Đổi thẻ CCCD khi:

  • Bị hư hỏng không dùng được;
  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng;
  • Xác định lại giới tính, quê quán;
  • Có sai sót về thông tin trên thẻ;
  • Khi công dân yêu cầu.
25.000  50.000 
3 Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam  35.000  70.000

Trong khi đó, theo ý kiến của Bộ Công an, dự kiến từ ngày 1/1/2021 tới đây sẽ cấp CCCD gắn chip. Do đó, mức thu trên sẽ áp dụng cho người cấp CCCD gắn chip từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Sau đó, từ ngày 1/7/2021 trở đi, nếu công dân cấp CCCD gắn chip thì áp dụng theo mức thu lệ phí thông thường nêu tại Điều 4 Thông tư 59/2019.

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH