Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021

Hội nghị lần này do Mạng lưới Nữ kỹ sư thuộc Hội đồng Công nghệ Philippines (PTC-WEN) đăng cai tổ chức (trực tuyến và trực tiếp).

Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương APNN 2021 sẽ được tổ chức đồng thời với Hội nghị các nữ kỹ sư Philippines lần thứ 5 từ ngày 7 đến 9/10/2021 tại Pampanga, Philippines. 

Hội nghị lần này do Mạng lưới Nữ kỹ sư thuộc Hội đồng Công nghệ Philippines (PTC-WEN) đăng cai tổ chức (trực tuyến và trực tiếp) với chủ để “ Nữ khoa học và kỹ sư: Chất xúc tác cho các hành động liên quan đến khí hậu”. Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tham dự hội nghị theo hình thức Zoom Meeting. 

Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương APNN 2020. 
Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương APNN 2020. 

Tại Hội nghị APNN 2021, GS.TS Lê Thị Hợp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ sẽ thay mặt Hội Nữ trí thức Việt Nam trình bày báo cáo hoạt động của Hội vào chiều thứ 5 ngày 7/10/2021. Ngày 8/10/2021 sẽ có các cuộc họp chuyên đề.

PV