Hội Nữ trí thức Đồng Nai, nơi tập hợp, phát triển chi hội và bồi dưỡng tài năng trẻ

Hội NTT Đồng Nai phát huy khả năng của nữ tri thức, tạo điều kiện để chị em chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn lẫn cuộc sống.

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, yêu cầu phải tiếp cận nhanh công nghệ hiện đại hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực. Do vậy, lực lượng trí thức ngày càng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, trong đó không thể không có sự tham gia tích cực của lực lượng nữ.

Ngày 17 và 18/10/2013, Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức (NTT) tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018) được tổ chức, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội NTT tỉnh.

Nghị quyết Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung phát triển các chi hội trực thuộc và mục tiêu, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội, để ngày càng tập hợp được đông đảo lực lượng nữ trí thức bao gồm đã nghỉ hưu và đương chức tham gia.

Hội Nữ trí thức Đồng Nai, nơi tập hợp, phát triển chi hội và bồi dưỡng tài năng trẻ

Với quyết tâm đó, năm 2014, chi hội NTT đầu tiên trực thuộc Hội NTT tỉnh được thành lập tại Trường đại học Lạc Hồng. Hội NTT tỉnh được tham gia là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nữ trí thức Việt Nam.

NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch Hội NTT tỉnh là Ủy viên của Ban Chấp hành Hội NTT Việt Nam năm 2018, là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Các hoạt động là thành viên phối hợp đã đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Hội NTT tỉnh Đồng Nai - tổ chức đại diện cho tầng lớp NTT tỉnh.

Tháng 12/2018, Hội NTT tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023). Đến nay ghi nhận chặng đường hơn 8 năm thành lập, xây dựng và phát triển, tổ chức và hoạt động Hội NTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển tốt, đạt mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ I (2013-2018), tiếp tục nhiệm kỳ II (2018-2023) từ thành quả của nhiệm kỳ I, BCH Hội nhiệm kỳ II chú trọng hơn nữa công tác phát triển hội viên và các chi hội trực thuộc tại các huyện, sở, ban ngành trong tỉnh.

Từ 4 chi hội trực thuộc Hội NTT tỉnh thì đến nhiệm kỳ II, số chi hội trực thuộc tỉnh đã tăng lên 9, trong đó có 4 chi hội NTT trực thuộc được thành lập ở đơn vị hành chính cấp huyện, và 3 chi hội tại các trường đại học, cao đẳng và 2 chi hội tại các sở, ban ngành trong tỉnh.

Số hội viên trong toàn tỉnh hiện nay là 574 người. Hội viên là lực lượng có trình độ chuyên môn cao với 18 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2; có 270 thạc sỹ, bác sĩ chuyên khoa 1, còn lại là trình độ đại học; là những người ưu tú, thực sự tâm huyết, có uy tín về mặt chuyên môn, hoạt động xã hội. Các chị nhiệt tình, năng động, tích cực tham gia các hoạt động hội, dù đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, doanh nghiệp…

Hội Nữ trí thức Đồng Nai, nơi tập hợp, phát triển chi hội và bồi dưỡng tài năng trẻ

8 năm qua, Hội NTT tỉnh đã tập hợp, phát huy khả năng của đội ngũ NTT trong quá trình hội nhập và phát triển của tỉnh nhà, luôn tạo điều kiện để NTT chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cả về chuyên môn lẫn cuộc sống thường ngày.

Sự phát triển của tổ chức Hội NTT tại các trường đại học và một số đơn vị trong tỉnh, sự tăng trưởng về số lượng hội viên, số lượng chi hội trực thuộc, những hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học, xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho NTT. Các  hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển trong và ngoài tỉnh rất tích cực, phong phú, cho thấy sự ra đời của Hội NTT tỉnh Đồng Nai là hết sức cần thiết, đúng thời điểm, là đòi hỏi khách quan của công cuộc đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, về nguồn, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… được Hội NTT tỉnh phối hợp tổ chức thường xuyên.

Từ năm 2013 đến nay, Hội NTT đã tổ chức được hơn 30 buổi tuyên truyền với hơn 2.000 lượt NTT tham gia.

Ngoài ra, Hội đã quan tâm tổ chức cho các hội viên đề xuất những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ NTT đối với các cơ quan Nhà nước; tham gia góp ý nhằm bổ sung, sửa đổi hoàn thiện những chủ trương, chính sách đặc thù để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ NTT phát huy tiềm năng, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của đất nước; tham mưu cho Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ NTT cả về số lượng và chất lượng.

Trong đó, đưa ra những chỉ tiêu cụ thể đảm bảo tăng tỷ lệ NTT có trình độ cao, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho NTT trẻ được đào tạo ở trình độ sau đại học; tiếp tục đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kỹ năng và kiến thức cho những NTT đã có bằng cấp, học hàm, học vị, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0.

Hội NTT Đồng Nai đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng NTT trẻ, tài năng, vì đó là nguồn nhân lực chất lượng cao và quý giá của đất nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng. Tính đến nay, Hội đã tổ chức xét chọn và trao tặng cho 200 nữ tài năng của tỉnh với tổng số tiền 200 triệu đồng. Qua đó, tiếp thêm động lực để biểu dương, khuyến khích những tấm gương NTT tiêu biểu có những thành tích đóng góp xuất sắc, tích cực cho đơn vị, cho tỉnh, cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Những năm vừa qua hội viên NTT Đồng Nai đảm nhận nhiệm vụ trong các lĩnh vực chuyên môn, với nhiều vị trí công tác khác nhau, đã không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, tham gia nghiên cứu khoa học... Đồng thời, thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình, góp phần quan trọng cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Qua các hoạt động của Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương NTT tiêu biểu ở các cấp, các ngành, đam mê khoa học, lao động sáng tạo, gương mẫu trong cuộc sống và công tác, tham gia Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh và các huyện; các hội viên NTT cũng như tham gia các cơ cấu đại diện khác ở Trung ương và địa phương.

Nhiều NTT đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến được ứng dụng mang lại hiệu quả tốt trong đời sống, trong công tác. NTT của ngành giáo dục, ngành y tế… còn có một số đề tài nghiên cứu các cấp tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước, tạo nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu.

Cuối năm 2020, Hội NTT Đồng Nai được tỉnh chấp thuận triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò NTT tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay”.

Để đạt kết quả tốt trong công tác vận động, tập hợp hội viên khâu then chốt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò tích cực của lãnh đạo Hội LHPN.

Đặc biệt, Đồng Nai có kết luận số 43-KL/TU ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020”, trong đó, có nhóm phụ nữ cán bộ công chức, viên chức, NTT là một trong sáu nhóm chỉ đạo điểm. Đó là cơ sở để vận động lực lượng NTT tham gia tổ chức hội và hoạt động hội.

Hoạt động của Hội NTT Đồng Nai đã chú trọng đổi mới, bám sát vào nhu cầu của thực tế để có những phong trào, hoạt động phù hợp góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hội viên NTT học tập, lao động, công tác và phát triển trong xu hướng CMCN 4.0.

Hội NTT tỉnh Đồng Nai cũng không ngừng tăng cường giao lưu, học tập, chia sẻ với các Hội NTT bạn. Cụ thể: Ký kết phối hợp với Hội NTT TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, hai hội đã tổng kết hoạt động thật ý nghĩa ngày 26/3/2021 vừa qua; giao lưu với Hội NTT Đà Nẵng năm 2019; giao lưu với Hội NTT Hà Nội năm 2020. Đó chính là cơ hội quý giá để các hội viên phấn đấu hoàn thiện mình.

Hội Nữ trí thức Đồng Nai, nơi tập hợp, phát triển chi hội và bồi dưỡng tài năng trẻ

Trong thời gian vừa qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ NTT.

NTT đã có những nhận thức sớm phải tự chủ tài chính, làm chủ cuộc sống, làm chủ công nghệ, tạo nhân tố phát triển đột phá trong nền kinh tế số. Những thành công của các NTT trong lĩnh vực kinh tế vừa là tiền đề vừa là động lực để các NTT trong toàn tỉnh vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hội Nữ trí thức, Hội LHPN đối với đội ngũ NTT trong tỉnh thông qua các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ và các hoạt động kết nối NTT trên cả nước và trên khắp thế giới, tạo ra cơ hội học tập tri thức mới, rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm quý báu cho các NTT trong thời đại công nghệ 4.0.

NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Sáng 10/8, Chi hội Nữ trí thức Bình Định đã trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25.000 khẩu trang y tế, trị giá 42,5 triệu đồng