HoREA: Đề xuất cách tính tiền sử dụng đất làm hồ bơi, bãi đậu xe của Sở Tài nguyên Môi trường là không hợp lý

HoREA phản đối đề xuất tính tiền sử dụng đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi của Sở Tài nguyên Môi trường.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, phản đối đề xuất cách tính tiền sử dụng đất của Sở Tài nguyên – Môi trường.  

Cụ thể, tại văn bản số 6211 gửi UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên - Môi trường kiến nghị toàn bộ diện tích khuôn viên đất xây dựng khu nhà ở chung cư phù hợp quy hoạch đất ở, bao gồm diện tích đất xây dựng chung cư - khối đế và diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… phải được xác định là đất ở, phải tính thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu là xây dựng nhà ở để cho thuê), và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho rằng đề xuất này chỉ đúng với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ, nhưng không đúng quy định pháp luật hiện hành đối với các dự án nhà chung cư quy mô lớn.

Đối với các dự án nhà chung cư quy mô nhỏ, mà phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, sân chơi, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… không thuộc diện phải bàn giao cho địa phương hoặc đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành. Còn đối với các dự án lớn, phần đất này sau khi chủ đầu tư xây dựng xong phải bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Do vậy, với trường hợp các dự án nhà ở chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có quy mô lớn, Hiệp hội kiến nghị thực hiện theo nhận định của Tổng Kiểm toán Nhà nước: Đối với diện tích đất làm đường giao thông, công trình hạ tầng khác phục vụ người dân ở cả trong và ngoài nhà chung cư mà chủ đầu tư không sử dụng để kinh doanh dịch vụ theo dự, thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, xây dựng công trình. Và tất nhiên không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Chủ đầu tư sẽ bàn giao cho địa phương quản lý đối với diện tích đất đó sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án, quy hoạch xây dựng chi tiết và quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền...

Hiệp hội bất động sản TP.HCM, phản đối đề xuất tính tiền sử dụng đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi.
Hiệp hội bất động sản TP.HCM, phản đối đề xuất tính tiền sử dụng đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường nhận định chưa chuẩn xác và không đúng với thực tiễn xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể.

HoREA cho rằng do nhận định và đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường (nêu trên), nên Sở Tài nguyên Môi trường chưa cấp “sổ hồng” cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư, dẫn đến khách hàng mua nhà cũng chưa được cấp “sổ hồng”, làm phát sinh nhiều hệ quả mà chủ đầu tư dự án và khách hàng đều bị thiệt. Như chủ đầu tư bị thiệt hại do không thu được 5% giá trị hợp đồng mua nhà (phần còn lại), khách hàng mua nhà khiếu kiện vì không được nhận “sổ hồng”...

Hiệp hội cũng kiến nghị khách hàng mua nhà là bên vô can, lẽ ra phải được cấp "sổ hồng" trước. Còn nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) là quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với Nhà nước, nên cần tách bạch hai vấn đề này, để sớm giải quyết cấp số cho khách hàng mua nhà.

HoREA kiến nghị thành phố xem xét không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi và phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư đối với các dự án nhà chung cư đã được thành phố thông qua.

VIÊN VIÊN