Lập tổ thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên GS, PGS năm 2020

Hội đồng GS nhà nước yêu cầu các Hội đồng cơ sở thành lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các Hội đồng GS cơ sở, Hội đồng GS ngành/liên ngành phải thành lập hội đồng đánh giá trình độ ngoại ngữ của các ứng viên GS, PGS năm 2020.

Lập tổ thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên GS, PGS năm 2020

Quyết định 37/QĐ-TTg quy định: "Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên”, vì vậy, Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các Hội đồng cơ sở thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh có quyết định thành lập và có tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai để ứng viên biết.

Đối với mỗi ứng viên, kết quả đánh giá được ghi trong biên bản và gửi kèm theo hồ sơ kết quả của Hội đồng Giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước.

Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn cũng cần có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Theo văn bản này, thành viên tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp. Việc đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực hiện theo quy định tại khoản 6, điều 2 của QĐ số 37/2018/QĐ-TTg

Thanh Mai

Số hoá một trong những tài liệu thực vật học cổ xưa nhất

Số hoá một trong những tài liệu thực vật học cổ xưa nhất

Bản thảo mang tên Specimens of the Plants and Fruits of the Island of Cuba với những hình minh họa sống động đã được số hóa.