Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 1/2-5/2

4 công ty chốt quyền cổ tức trong tuần tới.

Theo thống kê của Người Đồng Hành, 4 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 1/2-5/2. Các công ty đều lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) thông báo tạm ứng cổ tức cao nhất tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng là 5/2.

co-tuc-30-1-png-1611943292-9856-16119436
Nguồn: VnDirect

CHÂU ANH