Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 11/4 - 20/4/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 11/4 - 20/4/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ 11 - 20/4
Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực
THỦ DẦU MỘT
Điện lực Thủ Dầu Một 11/04/2021 05:00:00 06:00:00 - Khu vực đường CMT8, đường Phan Đình Giót, đường Thích Quãng Đức từ ngã 3 Lò Chén đến Nhà hàng Thắng Lợi, trạm Công An tỉnh BD, trạm chùa Tây Tạng, trạm Nhà hàng Thắng Lợi, trạm Nhà hàng Dream. (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 12/04/2021 05:00:00 06:00:00 - Khu vực đường 30/4 bên phải đường từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 nam Sanh, đường Phú Lợi từ ngã 3 Nam Sanh đến Ngã 3 Tân Khánh, C.ty Dệt Kyros, Đồng Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Đài truyền hình Binh Dương, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn.- Khu vực bên trái đường Phú Lợi từ ngã 4 đướng Mỹ Phước-Tân Vạn Sư Bảy đến Ngã 3 Tân Khánh, C.ty Dệt Kyros, Đồng Tiến, DNTN Hoàng Hưng, Gỗ Thành Bích, phường Phú Hòa, phường bình Chuẩn. (TDM) - Khu vực từ Khu Phố Bình Hòa 1 dọc theo đường ĐT 746 đến Ngã 3 Miễu Hoa Sang (Tân Uyên), từ Ngã 3 Miễu Hoa Sang dọc theo đường ĐT743 đường dây điện phía bên trái đường đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An)
Điện lực Thủ Dầu Một 13/04/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Phú Hòa 1, đường D1, D2, D3, D4 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Hòa 1-T3, phường Phú Hòa - TP. TDM, tỉnh Bình Dương.
Điện lực Thủ Dầu Một 13/04/2021 08:00:00 16:00:00 - Khu vực đường Truông Bồng Bông lưới hạ thế thuộc trạm Đại Mộc Phát, trạm Nguyễn Vũ Lịnh, trạm In Hoa Đài, phường Định Hoà (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 13/04/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực đường Truông Bồng Bông lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Định Hoà, phường Định Hoà (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 14/04/2021 08:00:00 14:00:00 - Khu vực đường ĐX 044, đường Phạm Ngọc Thạch, lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Hữu, trạm Khu 5 Phú Mỹ, trạm Lê Hoàng Kim phường Phú Mỹ (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 15/04/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Phú Hòa 1, đường D1, D2, D3, D4, N4, N5, N6, N7, N7, N8, N10 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Hòa 1-T1, phường Phú Hòa - TP. TDM, tỉnh Bình Dương.
Điện lực Thủ Dầu Một 16/04/2021 07:00:00 17:00:00 - Khu vực khu dân cư Phú Hòa 1, đường D1, D2, D3, D4, N4, N5, N6, N7, N7, N8, N10 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Hòa 1-T2, phường Phú Hòa - TP. TDM, tỉnh Bình Dương.
Điện lực Thủ Dầu Một 16/04/2021 08:00:00 13:00:00 - Khu vực đường Trần Ngọc Lên lưới hạ thế thuộc trạm Trần Ngọc Lên 1, phường Định Hòa (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 16/04/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực khu dân cư Hiệp Thành 2 đường Trương Định lưới hạ thế thuộc trạm KDC Hiệp Thành 2, phường Hiệp Thành (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 16/04/2021 08:00:00 11:00:00 - Khu vực đường Trương Định, đường Hoàng Hoa Thám lưới hạ thế thuộc trạm Hoàng Hoa Thám 2 phường Hiệp Thành (TDM).
DĨ AN
Điện Lực Dĩ An 11/04/2021 08:00:00 17:00:00 Công ty Poong In Vina, phường Tân Đông Hiệp, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Lê Thị Út -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Lê Thị Út -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực dường Nguyễn Thị Khắp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực dường Nguyễn Thị Khắp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống CS đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/04/2021 11:00:00 14:00:00 - KDC Bình Nguyên 1, 2, 3, 4, - Trường CĐ CN Cao Đông An 7 - Khu Nhà Ở TM Thiên An Nguyên
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực KDC Trương Văn Bình -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 14/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình Trụ đến công ty Sắt Thành Đô -phường Tân Bình - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Tân An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống Chiếu Sáng bên phải đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Ba TT Y Tế Dĩ An -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường Trần Thị Xanh -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 19/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực bên phải đường DT 743 từ đầu đường Bùi Thị Cội đến công ty Asti -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Chung Cư Thạnh Tân -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phườngTân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực đường DT 743 B từ Ngã ba Đông Tân đến Bên Xe Tân Đông Hiệp -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Khu vực Tổ 18 KP Tân Long -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống chiếu sáng đường DT 743B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 20/04/2021 09:00:00 14:00:00 Hệ thống chiếu sáng đường DT 743B -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
THUẬN AN
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 KSX Bình Chuẩn
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 472 Dốc Sỏi
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 07:30:00 Tuyến 474 Minh Long
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 475 Bê Tông
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 478 Hòa Lân
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Tuyến 476 Việt Hương
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải QL 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Suốc Cát)
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực bên phải QL 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Suốc Cát)
Điện Lực Thuận An 11/04/2021 16:00:00 17:00:00 Tuyến 474 Minh Long
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 04:00:00 05:00:00 KSX An Phú
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 18:00:00 Tuyến 478 Thái An
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 07:00:00 Tuyến 476 Tân Long
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 09:00:00 Tuyến 477 An Phú, 475 Viglacera, 476 Thái Hiệp
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 09:00:00 Tuyến 476 Bưng Cù
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 09:00:00 Tuyến 478 Việt Ý
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 05:00:00 09:00:00 Nr Bình Hòa, Thuận An Hòa, Dự phòng An Phú
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 08:00:00 09:00:00 Tuyến 480 Vườn Tràm
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 16:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Thái Hiệp, 475 Viglacera
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 16:00:00 18:00:00 Tuyến 476 Bưng Cù
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 16:00:00 18:00:00 - Nr Tân Khánh 1, 2 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, ,Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn
Điện Lực Thuận An 18/04/2021 19:00:00 20:00:00 KSX An Phú
BẾN CÁT
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực khách hàng: Sun Jade, Sing Nam Façade, BK VINA 1,2, TECO (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 13:00:00 Đại Dương T4
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 13:00:00 Đại Dương T3
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 13:00:00 Đức Thành
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 13:00:00 Thanh Vân 2
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 12:00:00 Nhánh rẽ Phước ý 2
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm PVTC SHANG ZHI
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 12:00:00 17:00:00 Đại Dương T2
Điện lực Bến Cát 11/04/2021 12:00:00 17:00:00 Bảo An
Điện lực Bến Cát 12/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Phú An 5
Điện lực Bến Cát 12/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 1 KDC Ấp 1 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 14/04/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm An Tây 3A
Điện lực Bến Cát 15/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 8 KDC Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 15/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm T5 MP1 MR
Điện lực Bến Cát 16/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 2
Điện lực Bến Cát 16/04/2021 13:30:00 17:00:00 T2-1 TĐC MP1 MR
Điện lực Bến Cát 18/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực trạm: Trạm 30 Rạch Bắp, 40 Rạch Bắp, TTYT Xã An Điền, TTHC Xã An Điền (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 19/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 5
Điện lực Bến Cát 19/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 1 An Điền 3
Điện lực Bến Cát 19/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm Gò Tràm
Điện lực Bến Cát 19/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 14B Bến Ván
Điện lực Bến Cát 20/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 3 Tân Định B-1
Điện lực Bến Cát 20/04/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm 02 Bà Thoa
Điện lực Bến Cát 20/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm T5 KDC MP1
Điện lực Bến Cát 22/04/2021 07:30:00 12:30:00 - Khu vực khu dân cư Thới Hòa (Bến Cát) Các khách hàng: NM XLNT MP3, Phòng khám đa khoa MP3, Trường tiểu học Thới Hòa, TT Bảo trợ xã hội, NM Nước MP3, PVTC Bệnh Viện Đa khoa Hoàn Hảo (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 22/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Suối Nhánh 2
Điện lực Bến Cát 22/04/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 3 KDC HA Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 23/04/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Tân Định 2-3
Điện lực Bến Cát 23/04/2021 07:30:00 12:30:00 Chợ TĐC 3A Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 23/04/2021 13:30:00 17:00:00 - Khu vực trạm: 04 Bàu Trâm, 12 Bàu Trâm, KDC Phú Mỹ, Hải Uyên (Bến Cát)
DẦU TIẾNG
Điện Lực Dầu Tiếng 12/04/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 13/04/2021 08:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đất Đỏ xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 15/04/2021 13:00:00 16:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 19/04/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Tân Đức xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 19/04/2021 13:00:00 16:30:00 Ấp Định Phước xã Định Hiệp (Dầu Tiếng).
TÂN UYÊN
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 07:30:00 Khu vực từ Trường PTTH Thái Hòa dọc đường ĐT 743 đến Chợ Tân Ba, khu vực Đồi 16 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực từ Chợ Phú An dọc đường ĐH401 đến trường Trung Học Thái Hoà, từ Trường Trung Học Thái Hòa dọc đường HL401 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Chợ Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Văn Bé-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực cụm CN Song Long, khu vực từ Ngã Đường 49 dọc đường ĐT 747B đường dây phía trái đến Cty Yên Phú (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Quốc Phú-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 11:00:00 13:00:00 Khu vực Cty Út Sĩ, CS Lê Văn Kế-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Khu 2 Bình Chuẩn 1-Phường Bình Chuẩn (Thuận An)
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Đình Vĩnh Trường-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Ông Quyền-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Khánh Vân 4-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cây Xanh 4-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 16/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Ấp Tân Hóa 2-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 17/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cầu Ông Hựu-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)
PHÚ GIÁO
Điện lực Phú Giáo 13/04/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Cam xã An Bình (Phú Giáo)
Điện lực Phú Giáo 18/04/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Vĩnh An, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa. TT Phước Vĩnh. xã Tam Lập, An Bình (Phú Giáo)
TRUNG TÂM
Điện lực Trung Tâm 14/04/2021 08:00:00 12:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm 04 revet
Điện lực Trung Tâm 14/04/2021 08:00:00 12:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm 13 revet
Điện lực Trung Tâm 14/04/2021 08:00:00 12:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm 23 revet
Điện lực Trung Tâm 14/04/2021 08:00:00 12:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm 31 revet
Điện lực Trung Tâm 14/04/2021 12:00:00 16:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm Ấp 1B Chánh Phú Hòa 1, Ấp 1B Chánh Phú Hòa 2
BÀU BÀNG
Điện lực Bàu Bàng 11/04/2021 07:30:00 16:30:00 cty RK Resources
Điện lực Bàu Bàng 11/04/2021 07:30:00 16:30:00 cty RK Resources
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 13/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 14/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 16/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 19/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 19/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần KDC khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 19/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 19/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 19/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần Ấp Bàu Hốt ,TT Lai Uyên huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 20/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần Ấp Bưng Cù, xã An Long, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 20/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện CTY LIVE OUT DOOR KCN Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 20/04/2021 13:30:00 16:30:00 Mất điện mộ phần Ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Bàu Bàng
Điện lực Bàu Bàng 22/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần Ấp Cầu Sắt, xã Hưng, huyện Bàu Bàng
TÂN UYÊN
Điện Lực Bắc Tân Uyên 13/04/2021 13:30:00 17:00:00 Khu vực Công ty Thép Việt Sin, Tuấn Tú, Huyền Vũ, Hồng Đức Cơ Sở xay lúa Lâm Văn Thuận, Cty Huynh Đệ Tư Gia, Lộc Bình, ấp 6 Thường Tân.
Điện Lực Bắc Tân Uyên 16/04/2021 07:30:00 13:00:00 Từ Trung tâm Điều dưỡng Tâm thàn Tân Định dọc đường giao thông nông thôn tới TT Thanh Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Minh Chiến, Vàng Kim Thổ, Thành Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Hường,
Điện Lực Bắc Tân Uyên 16/04/2021 13:30:00 17:00:00 Khu vực ngã ba TT DD Tâm Thần Tân Định dọc đường DT 746 tới trường Cai Nghiện Tân Định

P.V (t/h)