Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 13/06 đến 19/06/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 13/06 đến ngày 19/06/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 13/06-19/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
22-06-21 6:30 10:30 Bế Văn Đàn
22-06-21 14:00 17:30 SPS20
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
15-06-21 6:30 15:00 Công ty Minh Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
14-06-21 7:00 11:30 Phú Thượng 2
14-06-21 13:00 17:00 TBA Phú Thượng 4
15-06-21 6:00 8:00 Ánh sáng Phú Sơn
15-06-21 6:30 16:30 TBA TRUNG ĐOÀN 971
15-06-21 6:30 16:30 Phước Sơn
15-06-21 6:30 16:30 Phước Vinh
15-06-21 6:30 16:30 Phước Nhơn
15-06-21 6:30 16:30 Cty đầu tư Công Nghệ
15-06-21 6:30 16:30 Hồ Đồng Nghệ
15-06-21 6:30 16:30 Mỏ đá Phước Nhân T2
15-06-21 6:30 16:30 TĐHL D335
15-06-21 6:30 10:30 Kho VK đạn HK
15-06-21 6:30 16:30 Kho VK đạn HK
15-06-21 6:30 16:30 Phát Tiến Hưng
15-06-21 6:30 16:30 Cụm kho công nghiệp QP
15-06-21 13:00 16:30 Đá Minh Tân
16-06-21 5:30 17:00 Quan Nam 1
16-06-21 5:30 17:00 Xóm Cồn
19-06-21 6:00 11:30 An Ngãi Tây 2
19-06-21 6:00 11:30 UB Hòa Sơn
19-06-21 6:00 11:30 An Ngãi Tây 4
20-06-21 6:00 11:30 Hoa Kiều
22-06-21 6:00 14:00 Trường Định
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
14-06-21 6:30 9:30 La Châu Bắc
15-06-21 6:30 9:30 T3 Bên trái đường Võ Chí Công
15-06-21 6:30 9:30 T4 Bên trái đường Võ Chí Công
17-06-21 5:30 10:00 Đông Phước 2
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
15-06-21 6:30 15:00 Công ty Minh Đông
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
18-06-21 5:30 10:30 Golden Hills T7
18-06-21 5:30 10:30 Golden Hills T9
18-06-21 5:30 10:30 Golden Hills T1
18-06-21 5:30 10:30 TA5 GoldenHills
18-06-21 5:30 10:30 TA6 GoldenHills

MAI UYÊN