Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 17/10-23/10/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 17/10-23/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
18-10-21 7:30 8:30 Trường Chinh 2
18-10-21 10:30 11:30 Trường Chinh 2
19-10-21 7:30 8:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
19-10-21 10:30 11:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
19-10-21 13:00 14:00 Đầm Sen
19-10-21 16:00 17:00 Đầm Sen
20-10-21 7:30 11:30 Cai Lang 1
21-10-21 5:30 8:30 Trại gà quân khu
21-10-21 7:30 8:30 Phần Lăng 4
21-10-21 10:30 11:30 Phần Lăng 4
21-10-21 13:00 16:30 F375 T1
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
21-10-21 7:30 15:30 Cao Hồng Lãnh
21-10-21 7:30 15:30 TĐC Bình Kỳ T1
21-10-21 7:30 15:30 KDC Bá Tùng T2
21-10-21 7:30 15:30 KDC Bá Tùng T3
21-10-21 7:30 15:30 Nhà sáng tác Đà Nẵng
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
21-10-21 7:30 12:00 Gò Hà T2
21-10-21 13:00 13:30 Quan Nam 3
21-10-21 16:30 17:00 Quan Nam 3
23-10-21 7:30 11:30 Phú sơn Nam
23-10-21 8:00 11:00 Xi Măng Cosevco 19
19-10-21 7:30 11:00 Hòa Bắc 1
19-10-21 13:00 17:00 TBA BÀU BÀNG
20-10-21 7:30 8:00 KKT Vườn Hòa Ninh
20-10-21 11:00 11:30 KKT Vườn Hòa Ninh
20-10-21 13:00 13:30 TBA KDC HÒA NINH 5
20-10-21 16:30 17:00 TBA KDC HÒA NINH 5
21-10-21 7:30 12:00 Gò Hà T1
21-10-21 7:30 12:00 Gò Hà T2
21-10-21 13:00 13:30 Quan Nam 3
21-10-21 16:30 17:00 Quan Nam 3
23-10-21 7:30 11:30 Phú sơn Nam
23-10-21 8:00 11:00 Xi Măng Cosevco 19
23-10-21 13:00 17:00 Sân banh Hoà khương
24-10-21 7:00 17:00 TBA TRUNG ĐOÀN 971
24-10-21 7:00 17:00 Thôn 5 Hòa Khương T3
24-10-21 7:00 17:00 Khu TĐC Hòa Khương
24-10-21 7:00 17:00 Phước Sơn
24-10-21 7:00 17:00 Phước Vinh
24-10-21 7:00 17:00 Phước Nhơn
24-10-21 7:00 17:00 Thôn 5 Hoà Khương T1
24-10-21 7:00 17:00 Thôn 5 Hoà Khương T2
24-10-21 7:00 17:00 Phú Sơn Tây
24-10-21 7:00 17:00 Cty đầu tư Công Nghệ
24-10-21 7:00 17:00 Hồ Đồng Nghệ
24-10-21 7:00 17:00 Đá Minh Tân
24-10-21 7:00 17:00 Mỏ đá Phước Nhân T2
24-10-21 7:00 17:00 TĐHL D335
24-10-21 7:00 17:00 Kho VK đạn HK
24-10-21 7:00 17:00 Phát Tiến Hưng
24-10-21 7:00 17:00 Cụm kho công nghiệp QP
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
17-10-21 13:00 15:00 CÔNG TY 28 - BQP
18-10-21 13:30 15:00 LIÊN TRÌ NAM 2
18-10-21 14:30 16:00 CÔNG TY KHATOCO
18-10-21 15:30 17:00 DUY TÂN
19-10-21 14:00 17:30 HÀN THUYÊN
20-10-21 8:00 8:30 THANH BÌNH 3
20-10-21 10:30 11:00 THANH BÌNH 3
20-10-21 14:00 14:30 NGUYỄN DU 2
20-10-21 16:00 16:30 NGUYỄN DU 2
21-10-21 8:00 9:30 HOÀ CƯỜNG 2
21-10-21 9:00 10:30 NÚI THÀNH 2
21-10-21 10:00 11:30 LÀNG THỂ THAO T2
21-10-21 13:30 15:00 NGUYỄN XUÂN NHĨ
21-10-21 14:30 17:00 NK BỘ NỘI VỤ
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
21-10-21 16:30 17:30 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ
19-10-21 6:30 10:30 TBA Trần Lê T1
19-10-21 7:30 10:30 KĐT ST Hòa Xuân T1
19-10-21 9:00 12:00 TBA NISHU NAM HÀ
19-10-21 13:30 17:30 Dương Sơn
20-10-21 6:00 12:00 T9 Bên Trái đường VCC
20-10-21 6:00 12:00 Công ty TNHH Kalasha
20-10-21 6:00 12:00 Nhà hàng Ngũ hành sơn thượng
21-10-21 7:00 8:00 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ
21-10-21 10:30 11:30 T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ
21-10-21 13:30 14:30 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ
21-10-21 16:30 17:30 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
21-10-21 7:30 15:30 Cao Hồng Lãnh
21-10-21 7:30 15:30 TĐC Bình Kỳ T1
21-10-21 7:30 15:30 KDC Bá Tùng T2
21-10-21 7:30 15:30 KDC Bá Tùng T3
21-10-21 7:30 15:30 Nhà sáng tác Đà Nẵng
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
17-10-21 15:00 18:00 Điện tử Việt Hoa T2
17-10-21 15:00 18:00 XN Bao Bì
17-10-21 15:00 18:00 Viettel T1
17-10-21 15:00 18:00 Tuấn Việt
17-10-21 15:00 18:00 LĐ Lao động
17-10-21 15:00 18:00 Đa Phước 4
17-10-21 15:00 18:00 TĐC Thanh Vinh 2
17-10-21 15:00 18:00 KDC Đa Phước 3
17-10-21 15:00 18:00 TBA Hồng Phước
17-10-21 15:00 18:00 TBA Lê Công Kiều
17-10-21 15:00 18:00 TBA An Ngãi Đông 3
17-10-21 15:00 18:00 Trại Giam Hòa Sơn
17-10-21 15:00 18:00 Thép Miền Trung
17-10-21 15:00 18:00 Nhựa Tiến Huy
17-10-21 15:00 18:00 Knitwear
17-10-21 15:00 18:00 Cơ Khí Ô tô
17-10-21 15:00 18:00 Bạch Đằng
17-10-21 15:00 18:00 Tân Phát
17-10-21 15:00 18:00 Dệt Nhuộm Sơn Trà
17-10-21 15:00 18:00 Trường Hải
17-10-21 15:00 18:00 Thực Phẩm Á Châu
17-10-21 15:00 18:00 Vỏ Bao Xi Măng
17-10-21 15:00 18:00 Thành Phước
17-10-21 15:00 18:00 Khải Phát
17-10-21 15:00 18:00 Nhà Xuất Bản T2
17-10-21 15:00 18:00 Việt Lang
17-10-21 15:00 18:00 Điện Tử Việt Hoa T1
17-10-21 15:00 18:00 Xuân Hà
17-10-21 15:00 18:00 Cán Sắt Anh Khoa
17-10-21 15:00 18:00 Dệt Đà Nẵng T1
17-10-21 15:00 18:00 Dệt Đà Nẵng T2
17-10-21 15:00 18:00 Phú Thanh Vinh
17-10-21 15:00 18:00 Đông Nguyên
17-10-21 15:00 18:00 Phú Lộc
17-10-21 15:00 18:00 Thanh Thu
17-10-21 15:00 18:00 Lafien
17-10-21 15:00 18:00 XNK Tổng Hợp
17-10-21 15:00 18:00 Trọng Tín
17-10-21 15:00 18:00 KAD
17-10-21 15:00 18:00 Xử Lý Nước Thải Sơn Trà
17-10-21 15:00 18:00 Seto
17-10-21 15:00 18:00 ITG Phong Phú T2
17-10-21 15:00 18:00 Lắp Máy Miền Nam
17-10-21 15:00 18:00 May 19-5
17-10-21 15:00 18:00 ITG Phong Phú T3
17-10-21 15:00 18:00 Điện tử Việt Hoa T2
17-10-21 15:00 18:00 XN Bao Bì
17-10-21 15:00 18:00 Viettel T1
17-10-21 15:00 18:00 Tuấn Việt
17-10-21 15:00 18:00 LĐ Lao động
17-10-21 15:00 18:00 Kim Thành Lợi
17-10-21 15:00 18:00 XN Cơ khí Sông Đà 10.2
17-10-21 15:00 18:00 Hoso
17-10-21 15:00 18:00 Đại Đồng Quảng
17-10-21 15:00 18:00 Dệt Hòa Khánh T3
17-10-21 15:00 18:00 Daijin Vina
17-10-21 15:00 18:00 Hoso T2
17-10-21 15:00 18:00 Sanaky T1
17-10-21 15:00 18:00 Sanaky T2
17-10-21 15:00 18:00 Công ty 4T
17-10-21 15:00 18:00 Minh Tuấn Tú
17-10-21 15:00 18:00 Ngọc Sê
17-10-21 15:00 18:00 Tín Dung
18-10-21 7:30 10:30 Đà Sơn 7
18-10-21 13:30 16:30 Hoà Khánh 8
19-10-21 7:30 10:30 Hoà Khánh 6
19-10-21 7:30 10:30 Ngô Chấn Lưu
19-10-21 13:30 16:30 Kiệt 1 Phạm Như Xương
20-10-21 7:30 10:30 KDC Hòa Phát 2-T3
20-10-21 7:30 10:30 KDC Đại La
20-10-21 13:30 16:30 KDC Hòa Phát 3 - T2
21-10-21 7:30 10:30 HTX Hòa Minh 1
21-10-21 7:30 10:30 Hoàng Minh Thảo
21-10-21 13:30 16:30 Hòa Minh 7

MAI UYÊN