Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 26/09-02/10/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 26/09-02/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
26-09-21 5:30 17:00 KTT A32 T1
26-09-21 5:30 17:00 KTT A32 T2
26-09-21 5:30 17:00 KDC A32 T2
26-09-21 5:30 17:00 E954 - T2
26-09-21 5:30 17:00 KDC A32
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
26-09-21 6:00 17:00 Bắc Mỹ An 1
26-09-21 6:00 17:00 Mỹ Đa Tây 1
26-09-21 6:00 17:00 Đa Mặn 1
26-09-21 6:00 17:00 K20
26-09-21 6:00 17:00 Tuyên Sơn T1
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
30-09-21 6:00 17:30 TBA An Trạch 2
30-09-21 7:00 8:00 Khu TĐC Phong Bắc 2-T4
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
26-09-21 6:00 17:00 KDC Suối Lương
26-09-21 6:00 17:00 Kim Liên 2
26-09-21 6:00 17:00 TBA Cầu Nam Ô
26-09-21 6:00 17:00 Hòa Hiệp 3
26-09-21 6:00 17:00 Thủy Tú 3

MAI UYÊN