Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 27/6 đến 3/7/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 27/6 đến ngày 3/7/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 27/6-3/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
2/7/21 15:00 17:00 KDC 132 Hải Phòng
3/7/21 6:30 9:30 Hòa Phát 8
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 1
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 2
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 3
01-07-21 6:30 17:00 Nam Phan Bá Phiến
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 4
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
01-07-21 6:00 7:00 TBA PHƯỚC HƯNG 3 (HÒA NHƠN 1 -T3)
01-07-21 6:00 17:00 TBA AN CHÂU 2
01-07-21 6:00 17:00 Thôn Phước Thái
01-07-21 6:00 17:00 Hòa Nhơn 2-T1
01-07-21 6:00 17:00 Hòa Nhơn 2-T2
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
01-07-21 6:30 10:30 TBA Hoàng Châu Ký
01-07-21 6:30 10:30 TBA Phan Văn Đáng
01-07-21 14:00 17:30 TBA Liêm Lạc 4
01-07-21 14:00 17:30 T8 Bên Trái đường VCC
01-07-21 14:00 17:30 TBA T11 Bên Trái Võ Chí Công
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 1
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 2
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 3
01-07-21 6:30 17:00 Nam Phan Bá Phiến
01-07-21 6:30 17:00 Thọ An 4
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
27-06-21 5:30 17:00 Đỉnh Đèo Hải Vân
27-06-21 5:30 17:00 Hòa Hiệp Bắc
27-06-21 5:30 17:00 XM Hải Vân T2
27-06-21 5:30 17:00 XM Ngũ Hành Sơn T1
27-06-21 5:30 17:00 Hóa Chất HK

MAI UYÊN