Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 5/12-11/12/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 5/12-11/12/2021
Ngày Từ- Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
08:00 ngày 06/12/2021 08:30 ngày 06/12/2021 KDC KHUNG HỘI NGHỊ
10:30 ngày 06/12/2021 11:00 ngày 06/12/2021 KDC KHUNG HỘI NGHỊ
13:30 ngày 06/12/2021 14:00 ngày 06/12/2021 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
16:30 ngày 06/12/2021 17:00 ngày 06/12/2021 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
08:00 ngày 08/12/2021 15:00 ngày 08/12/2021 KĐT HALA JADE RESIDENCE
08:00 ngày 08/12/2021 15:00 ngày 08/12/2021 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2
08:00 ngày 08/12/2021 15:00 ngày 08/12/2021 T1 KĐT PHỨC HỢP HALA JADE RESIDENCE
08:00 ngày 08/12/2021 15:00 ngày 08/12/2021 TBA Khu đô thị phía Nam Công viên Châu Á
08:00 ngày 08/12/2021 15:00 ngày 08/12/2021 SUN WHEEL ASIA PARK
08:00 ngày 09/12/2021 08:30 ngày 09/12/2021 ĐỐNG ĐA 2
10:30 ngày 09/12/2021 11:00 ngày 09/12/2021 ĐỐNG ĐA 2
13:30 ngày 09/12/2021 14:00 ngày 09/12/2021 DD Khách Sạn Hải Vân
16:30 ngày 09/12/2021 17:00 ngày 09/12/2021 DD Khách Sạn Hải Vân
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 KDC Đa Phước
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KDC Hoà Minh 5T1
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KDC Hoà Minh 5T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Hoà Khánh 6
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Hoà Khánh 7
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Hoà Khánh 8
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Hoà Khánh 2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Quảng Thắng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Khu TT Hóa Chất
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KDC Hoà Mỹ T1
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Hoà Khánh 5
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KDC Hoà Mỹ T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Đa Phước
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Đa Phước 4
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Hòa Minh 5T3
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Quảng Thắng 2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Đà Sơn 7
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Kiệt 1 Phạm Như Xương
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Ngô Chấn Lưu
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Đà Sơn 3 T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Tôn Đức Thắng T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Âu Cơ 2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Tôn Đức Thắng T4
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 TBA Đường Số 9
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Tôn Đức Thắng T3
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Đơn vị 14138
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Khu Gia Đình 532
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KGĐ Quân Nhân
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA KDC Lữ Đoàn 532 T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Phạm Như Xương T4
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Đồng Trí 5
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KDC Quảng Thắng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Phạm Như Xương
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Phạm Như Xương 2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Mộc Bài
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Phạm Như Xương T3
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Chơn Tâm 1
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Trường CN Bưu Điện T1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Tự dùng Clinke
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Clinke T1
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Tư Vấn Thiết Kế 2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cocacola
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 CK Giao Thông 5-1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Giấy T.T.Giang
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Giấy Thanh Hùng
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Thành Lợi 3
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Clinke T2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Giấy Đồng Tâm
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 XLĐ Đà Nẵng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 CS Quốc Lộ T9
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Đại Học Sư Phạm
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 CS KCN T1
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Nghiền Đá 532
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Bình Vinh
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TT Y Tế Quận LC
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Nhựa Tiến Huy
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Knitwear
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 CS Quốc Lộ T10
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Lắp Ráp Xe Máy
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Bạch Đằng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Ô Tô Trường Hải
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Thường Thắng Đạt
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Tân Phát
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Dệt Nhuộm Sơn Trà
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Vỏ Bao Xi Măng
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Cán Sắt Thành Tín T1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Năm Dương
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Ngọc Châu
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 CS Hòa Hiệp
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Thiên Kim
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Giấy Thành Công 2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Cơ Khí Đường Sắt
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Nam Hải 2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Anphanam
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Tiểu Đoàn Bộ Binh Số 1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Tấn Quốc
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Dệt Đà Nẵng T1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Dệt Đà Nẵng T2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Cán Sắt Thành Tín T3
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Đấu nối MC Reclose cột 24 (Khai thác 2kV sau TC C42 220kV Hòa Khánh) - 477 T2.HKH
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Nguyễn Hữu Phi
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Trọng Tín
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Xử Lý Nước Thải Sơn Trà
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 CSND Thanh Lộc Đán
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 ITG Phong Phú T2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Lắp Máy Miền Nam
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 ITG Phong Phú T3
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Viettel T1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Bachchambard
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Hoso
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cocacola T2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Giấy Thành Công 2T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Sự Bình Phương
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Sunhouse
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Miền Trung Kính
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 PI Vina
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Dệt Hòa Khánh T3
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Trường Sơn 532
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Hoso T2
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Nguyễn Tiến Dũng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KTX Đại Học Sư Phạm
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Cơ Khí Đường Sắt T2
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Nam Cường
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Trạm Bơm PS1
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Công ty 4T
06:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Trường Sáng
06:00 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Thái Huy Bảo
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 TBA Lê Công Kiều
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Trường Hải
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Thực Phẩm Á Châu
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Thành Phước
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Khải Phát
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Nhà Xuất Bản T2
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Việt Lang
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Xuân Hà
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Cán Sắt Anh Khoa
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Phú Thanh Vinh
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Đông Nguyên
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Phú Lộc
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Lafien
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 XNK Tổng Hợp
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 KAD
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Seto
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 May 19-5
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 XN Bao Bì
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 XN Cơ khí Sông Đà 10.2
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Đại Đồng Quảng
06:30 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Daijin Vina
08:00 ngày 06/12/2021 10:00 ngày 06/12/2021 Đồng Kè
13:30 ngày 08/12/2021 15:30 ngày 08/12/2021 Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Lê Phụ Trần
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Phạm Văn Xảo
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 TĐC Thọ Quang 2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Lê Tấn Trung T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Hải Dương Thịnh
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Đại Thuận
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thanh Khê
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thanh Toàn
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thủy sản Thuận Phước T1
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thủy sản Thuận Phước T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 DNTN Thái An
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thủy sản Thuận Phước T3
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Bắc Đẩu T3, T4
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Chef Meat
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP Thủy sản Đà Nẵng T3
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thiên Mã
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP Thủy sản Anh Minh
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thanh Hồng Phúc
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Châu Đô T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Duy Thịnh T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty Cp Thủy sản ĐN T4
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 XLNT Sơn Trà
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công tyTNHH TMDV tổng hợp Viesky
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty Sáng Ngọc
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Phương Lê Võ
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty Viesky
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP Thủy sản Bắc Trung Nam
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP Trường Tân
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP thủy sản T5
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty HAKAWA
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty CP TS và TM Thuận Phước T4
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Thiên Mã T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Trung tâm trưng bay sản phẩm (Cty PT thủy sản Thanh Minh)
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Khu lưu giữ hàng hóa (Cty TNHH Phương Lê Võ)
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 TBA Công ty CP Xuất nhập khẩu An Sơn
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Sáng Ngọc T2
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 CTCP Đầu tư KĐT Nam Cường
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Tín Vũ T3
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Công ty TNHH ĐTXD DACINCO
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Duy Thịnh T3
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 Duy Thịnh T4
07:00 ngày 05/12/2021 15:30 ngày 05/12/2021 DACINCO
08:00 ngày 05/12/2021 16:00 ngày 05/12/2021 Tổng kho SP Dầu khí Đà Nẵng
07:00 ngày 06/12/2021 12:00 ngày 06/12/2021 Vũ Mộng Nguyên
07:00 ngày 06/12/2021 12:00 ngày 06/12/2021 Bùi Dương Lịch
06:30 ngày 09/12/2021 07:30 ngày 09/12/2021 Phan Tứ T4
11:30 ngày 09/12/2021 12:30 ngày 09/12/2021 Phan Tứ T4
13:00 ngày 09/12/2021 14:00 ngày 09/12/2021 Sơn Trà 3
16:30 ngày 09/12/2021 17:30 ngày 09/12/2021 Sơn Trà 3
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Tam Xê
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Đội xe công ty XL Điện 3
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Tự dùng Cầu Đỏ
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Giấy sinh Hòa Phát
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Vạn Lợi
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Trường Long
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Trộn Btông nhựa 545
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Lilama 7
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Advance Nonwoven
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 NM khí công nghiệp Việt Nam
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Khánh Phong
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 CADIVI-CN Miền Trung
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Việt-Sec
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty nhựa Zari
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Apple Film
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Xi nghiệp cơ điện
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Lưới XK T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Xưởng dây và cáp điện CADIVI
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty CPCĐ Miền Trung T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 ASSOCIATED T1+T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cty ZONEZAWA VN T1
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cty XSKT & DV in ĐN
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 CS KCN Hòa Cầm
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Vinafco
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cty CPCK TM Tân Thanh
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Cty Nam Vạn Lý
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty CP Smart
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Nguyên Huy
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Thuần Việt
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty CP Bình Vinh
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Transimex(NĐ)
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Quang Trường
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Phương Linh
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Đại Hãn
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Cơ khí Sài Gòn Miển Trung
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 TBA Cadivi T1-T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Liên Minh
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Sunglass
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty CP Gas Miền Trung
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty SMC
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 KCC Khu KCN Hòa Cầm
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Trường Long T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Đài Loan
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Minh Tuấn Tú T1
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Gelex Ninh Thuận
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Minh Tuấn Tú T2
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Sun CT
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty thiết bị trường học Đăklăk
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty XLCN Quảng Nam
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Toàn Lộc Phát
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty NPC
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty CAS
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty năng lượng xanh HN-ĐN
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty năng lượng tái tạo HN-ĐN
06:30 ngày 05/12/2021 17:00 ngày 05/12/2021 Công ty Việt Séc T2
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 KDC Hòa Cầm T1
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 KDC Đông Phước T1
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 Đông Phước
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 Khu TĐC Đông Phước T2
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 Đông Phước 2
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 TBA KDC Hòa Cầm T2
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 Đang Bình
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 Chiếu sáng T16
05:00 ngày 07/12/2021 17:30 ngày 07/12/2021 CTy CPXD CT 525
13:30 ngày 09/12/2021 17:30 ngày 09/12/2021 KDC Khuê Trung T2
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
07:30 ngày 07/12/2021 10:30 ngày 07/12/2021 Tân Lập 1
07:30 ngày 09/12/2021 10:30 ngày 09/12/2021 KDC Bàu Thạc Gián 2

MAI UYÊN