Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 01/06 - 07/06/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 01/06 - 07/06/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 01/06-07/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
01/06/21 9:00:00 14:00:00 Hộ kinh doanh Thiên Hương, P. Tân Tiến.
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
01/06/21 8:45:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
01/06/21 14:00:00 16:15:00 Ấp 4 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
09/06/21 8:00:00 15:45:00 Ấp Ngọc Lâm 3 _ xa Phú Thanh, ẤP 3- x. Trà Cổ - h. Tân Phú
02/06/21 7:45:00 10:00:00 Khu 2, 3, 5 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
02/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
11/06/21 8:00:00 10:00:00 Ap5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
01/06/21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
07/06/21 10:30:00 12:45:00 Ấp 4 và ba tầng - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán.
11/06/21 14:00:00 16:30:00 Ap 1 va 2 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
01/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
01/06/21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
08/06/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 6 - Xa Trà Cổ.
03/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú.
03/06/21 10:45:00 12:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
02/06/21 13:30:00 16:15:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
08/06/21 13:15:00 16:45:00 Ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B - Xã Phú Bình
07/06/21 7:30:00 10:15:00 Ấp 3, 4, 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán.
07/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp 2, 4, 5 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
10/06/21 8:00:00 10:15:00 A. 3 , 4 - x. La Ngà - h Định Quán .
10/06/21 14:00:00 16:00:00 Ap Phu Quy 1 - x. La Ngà - h Định Quán .
11/06/21 10:15:00 12:45:00 Ap 4, 5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
02/06/21 10:15:00 12:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
04/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
10/06/21 10:30:00 12:30:00 Ap 94 - x. Túc Trưng - h Định Quán .
08/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
03/06/21 8:45:00 11:15:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03/06/21 13:30:00 16:15:00 Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Xuân và Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03/06/21 7:45:00 10:15:00 Khu 10, 11 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
04/06/21 10:15:00 12:15:00 Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
04/06/21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2, 7 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
02/06/21 8:45:00 11:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
01/06/21 7:45:00 11:15:00 Khu 12 - Thị trấn Tân Phú, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
03/06/21 8:30:00 11:30:00 Cty Vĩnh Hải, xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 8:00:00 9:00:00 Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An và một phần Ấp 2 xã Trị An – huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Dũng Khanh - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 8:00:00 8:30:00 Trạm Trại Giam Vĩnh Cửu, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 11:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 1, Ấp 2 và Ấp 5 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 14:30:00 15:00:00 Trạm Phạm Thị Liên, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
06/06/21 13:30:00 16:30:00 Cty Công Nghệ Chang Shin VN, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
03/06/21 9:45:00 11:45:00 Một phần Ấp 5, Ấp 6 và Ấp 7 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 8:30:00 9:30:00 Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 15:30:00 17:00:00 Một phần KP3 và KP 4 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 15:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 1, Ấp 2 và Ấp 3 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 9:30:00 10:30:00 Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 11:00:00 11:30:00 Trạm THCS Vĩnh An, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Vĩnh Hải - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
06/06/21 8:30:00 11:30:00 TBA Chang Shin 1&9 - Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 13:00:00 15:00:00 Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
03/06/21 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp 7 xã Thạnh Phú và một phần Ấp 1 xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Hóa An - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 9:00:00 9:30:00 Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 1, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
04/06/21 9:45:00 11:45:00 Một phần Khu phố 1 và Khu phố 2 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 15:30:00 16:00:00 Trạm Đỗ Văn Biểu, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
03/06/21 15:30:00 16:30:00 Một phần Ấp 5 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 13:30:00 14:30:00 Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
06/06/21 13:30:00 16:30:00 Các TBA Chang Shin 4, 2, 8, 7, 5 - Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu
03/06/21 8:30:00 9:30:00 Một phần Ấp 5 và Ấp 6 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
01/06/21 9:45:00 10:45:00 Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 10:45:00 11:45:00 Một phần KP 4 thị trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
04/06/21 8:00:00 9:00:00 Một phần Khu phố 3 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
04/06/21 13:00:00 14:00:00 Một phần Khu phố 1 và Khu phố 2 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Bê Tông Hùng Vương – Ấp 1, xã Thạnh Phú, , huyện Vĩnh Cửu
02/06/21 10:00:00 10:30:00 Trạm ĐĐ Nguyễn Tất Thành 2, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
04/06/21 15:45:00 16:45:00 Một phần KP 1 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu; một phần Ấp Lợi Hà xã Thanh Bình – huyện Trảng Bom
02/06/21 13:30:00 14:00:00 Trạm Tiểu Học Cây Gáo A, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
04/06/21 14:30:00 15:30:00 Một phần Khu phố 1 thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
06/06/21 8:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
01/06/21 10:45:00 12:15:00 Ấp Lộ 25 - Xã Bàu Hàm 2
02/06/21 13:15:00 16:45:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
05/06/21 9:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
05/06/21 14:45:00 16:15:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
05/06/21 7:45:00 9:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1
03/06/21 7:45:00 11:15:00 Ấp Đức Long 1, 2, 3 xã Gia Tân 2
01/06/21 7:45:00 9:15:00 Ấp Lộ 25 xã Bàu Hàm 2
05/06/21 7:45:00 9:15:00 Ấp 6 Xã Lộ 25
05/06/21 13:15:00 14:45:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
01/06/21 9:15:00 10:45:00 Ấp Lộ 25 - Xã Bàu Hàm 2
05/06/21 9:45:00 11:15:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung
01/06/21 13:45:00 16:45:00 Ấp 5 - Xã Lộ 25
05/06/21 14:45:00 16:15:00 Khu phố Lập Thành, Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
04/06/21 7:45:00 11:45:00 Ấp lê Lợi 1, xã Bàu hàm 2
02/06/21 7:45:00 12:15:00 Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2
05/06/21 13:15:00 14:45:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
02/06/21 8:30:00 10:30:00 Mất điện khách hàng Nông nghiệp Gáp
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
02/06/21 8:00:00 16:00:00 Cụm CN Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom.
01/06/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom.
04/06/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
02/06/21 12:00:00 16:00:00 Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Huyện Trảng
03/06/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
07/06/21 6:00:00 6:30:00 TP Biên Hòa: Phường An Hòa (trừ một phần khu phố 4), Phường Long Hưng.
01/06/21 8:30:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Bà Ký - Đất Mới Xã Long Phước.
01/06/21 8:30:00 10:30:00 - TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước; - Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã An Phước.
01/06/21 5:00:00 5:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 5 - Xã An Phước.
02/06/21 5:00:00 5:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước, khu phố Đồng, khu phố Vườn Dừa - Phường Phước Tân.
06/06/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành.
06/06/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành.
06/06/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Đường số 7, 8, 9, 10 và 12 KCN Long Thành.
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
04/06/21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp 4 - xã Xuân Hưng.
01/06/21 8:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Tân - xã Xuân Phú.
02/06/21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2, 2A - xã Xuân Hưng.
01/06/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5 - xã Xuân Hưng.
03/06/21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2, 2A - xã Xuân Hưng.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
02/06/21 10:15:00 12:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
04/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
10/06/21 10:30:00 12:30:00 Ap 94 - x. Túc Trưng - h Định Quán .
02/06/21 13:30:00 16:15:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
08/06/21 13:15:00 16:45:00 Ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B - Xã Phú Bình
01/06/21 8:45:00 11:15:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
01/06/21 14:00:00 16:15:00 Ấp 4 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
09/06/21 8:00:00 15:45:00 Ấp Ngọc Lâm 3 _ xa Phú Thanh, ẤP 3- x. Trà Cổ - h. Tân Phú
07/06/21 7:30:00 10:15:00 Ấp 3, 4, 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán.
07/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp 2, 4, 5 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
10/06/21 8:00:00 10:15:00 A. 3 , 4 - x. La Ngà - h Định Quán .
10/06/21 14:00:00 16:00:00 Ap Phu Quy 1 - x. La Ngà - h Định Quán .
11/06/21 10:15:00 12:45:00 Ap 4, 5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
02/06/21 7:45:00 10:00:00 Khu 2, 3, 5 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
02/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp Giang Điền - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
11/06/21 8:00:00 10:00:00 Ap5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
01/06/21 10:15:00 12:15:00 Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
07/06/21 10:30:00 12:45:00 Ấp 4 và ba tầng - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán.
11/06/21 14:00:00 16:30:00 Ap 1 va 2 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
01/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
01/06/21 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
08/06/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 6 - Xa Trà Cổ.
08/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
03/06/21 8:45:00 11:15:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03/06/21 10:45:00 12:30:00 Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03/06/21 14:00:00 16:45:00 Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú.
03/06/21 13:30:00 16:15:00 Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Xuân và Ấp Thọ Lâm 3, Ngọc Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
03/06/21 7:45:00 10:15:00 Khu 10, 11 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
04/06/21 10:15:00 12:15:00 Ấp Chợ - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
04/06/21 14:00:00 16:30:00 Ấp 2, 7 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
02/06/21 8:45:00 11:30:00 Khu 8, 9 -Thị Trấn Tân Phú- Huyện Tân Phú.
01/06/21 7:45:00 11:15:00 Khu 12 - Thị trấn Tân Phú, Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
05/06/21 17:00:00 17:20:00 - Ấp Láng Lớn, Ấp Suối Sóc, Ấp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ; - Ấp 1, 3, 4, 5, 6 xã Lâm San; - Ấp 1, 2, 3, 8, 9 xã Sông Ray, Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông, Ấp 10, 12 xã Xuân Tây. - Toàn bộ xã Xuân Đường, xã Thừa Đức.
02/06/21 13:30:00 15:30:00 Ấp Tân Bình xã Bảo Bình (Trạm Tân Bình 6).
02/06/21 8:30:00 11:30:00 Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình.
04/06/21 7:30:00 16:00:00 Ấp 3, 4, 8 xã Thừa Đức.
05/06/21 12:00:00 12:20:00 - Ấp Suối Cả, ấp Suối Râm xã Long Giao, Khu Trung tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ; - Ấp 8, 9 xã Nhân Nghĩa, Ấp Nam Hà, Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo, tòan bộ xã Bảo Bình - Toàn bộ xã Xuân Đường, xã Thừa Đức. - Ấp Láng Lớn, Ấp Suối Sóc, Ấp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ, Ấp 1, 3, 4, 5, 6 xã Lâm San, Ấp 1, 2, 3, 8, 9 xã Sông Ray, Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông, Ấp 10, 12 xã Xuân Tây.
05/06/21 6:00:00 6:20:00 - Toàn bộ xã Xuân Đường, xã Thừa Đức; - Ấp Suối Cả, ấp Suối Râm xã Long Giao, Khu Trung tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ; - Ấp 8, 9 xã Nhân Nghĩa, Ấp Nam Hà, Ấp Tân Mỹ xã Xuân Bảo, tòan bộ xã Bảo Bình.

MAI UYÊN