Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 18/11 đến 24/11/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 18/11 đến 24/11/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
18/11/2020 H29FR107D Một phần ấp Tam Đông và ấp Tam Đông 2 , xã Thới Tam Thôn Từ 9h30 - 9h50
C39CR017D Một phần ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn Từ 8h30 - 8h50
19/11/2020 B29LR030D Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm Từ 8h30 - 8h50
C39CR010D Một phần ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn Từ 9h - 10h
C39CR035D Một phần ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn Từ 9h - 10h
Z19AR047D Một phần ấp 3, xã Nhị Bình Từ 9h30 - 9h50
G39GR031D Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng Từ 9h - 9h15
N19CR516D Một phần ấp Đông Lân, ấp Đông Lân 1 và ấp Nam Lân, xã Bà Điểm Từ 10h30 - 10h50
C39BR059D Một phần ấp 1, xã Đông Thạnh Từ 10h30 - 10h50
C39BR014D Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Đông Thạnh Từ 11h30 - 11h50
H29GR036D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng Từ 13h30 - 14h30
B29CR113D Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm Từ 14h20 - 14h40
20/11/2020 H29CR131D Một phần ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp và một phần KP6, Thị trấn Hóc Môn Từ 9h30 - 9h50
H29FR004D Một phần ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp Từ 10h30 - 10h50
N19BR178D Một phần ấp Đông Lân và ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm Từ 8h30 - 8h50
B29MR024D Một phần ấp Đông Lân và ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm Từ 10h - 10h20
N19BR342D Một phần ấp Đông Lân, ấp Đông Lân 1 và ấp Nam Lân, xã Bà Điểm Từ 14h - 14h20
21/11/2020 H29GR066D Một phần ấp 1, ấp 2 và ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 8h30 - 8h50
B29CR260D Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm Từ 8h30 - 8h50
G39GR026D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 8h30 - 8h50
H29GR049D Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 10h30 - 10h50
23/11/2020 B29LR055D Một phần ấp Hưng Lân và ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm Từ 10h30 - 11h
B29LR036D Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm Từ 9h30 - 9h50
24/11/2020 G39GR047D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 8h30 - 8h50
H39CR005D Một phần ấp Tân Tiến xã Xuân Thới Đôn Từ 9h - 9h20
H39CR006D Một phần ấp Tân Tiến xã Xuân Thới Đông Từ 9h - 9h20
H29GR030D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 9h30 - 9h50
G39GR025D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 10h30 - 11h

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

HOÀNG GIA