Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 19/8 đến 25/8/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 19/8 đến 25/8/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
19/8/2020 B29LR033D Một phần ấp Hậu Lân, ấp Trung Lân và ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm Từ 9h30 - 11h30
C39BR046D Một phần ấp 7, xã Đông Thạnh Từ 9h00 - 10h00
H29GR101D Một phần phần ấp 1, ấp 04 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn Từ 8h30 - 9h00
H29GR061D Một phần phần ấp 3, xã Xuân Thới Sơn Từ 9h30 - 10h00
N19HR036D Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn Từ 8h30 - 8h35
N19JR059D Một phần ấp Đông và ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn Từ 12h00 - 12h05
H39BR024D Một phần ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân Từ 9h00 - 11h00
20/8/2020 B29MR105D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng Từ 8h30 - 8h35
B29MR161D Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng. Một phần ấp Tây Lân, xã Bà Điểm Từ 11h30 - 11h45
B29CR089D Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm Từ 10h00 - 11h00
21/8/2020 H29HR054D Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn Từ 9h00 - 10h30
C39CR009D Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn Từ 9h00 - 10h00
H39BR075D Một phần ấp Chánh 2, xã Tân Xuân Từ 8h30 - 8h35
25/8/2020 H39CR005D Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm Từ 8h30 - 9h30

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH