Lịch cúp điện huyện Củ Chi từ ngày 24/3 đến 30/3/2021

Trong thời gian từ ngày 24/3 đến 30/3/2021, Công ty Điện lực Củ Chi sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Thứ 4 ngày 24/3/2021

Từ 8g30 đến 12g30, trạm có danh số M19ES515D, một phần ấp 1, ấp 3 xã Bình Mỹ, trạm có danh số V19HS209D: một phần ấp 5 xã Phước Vĩnh An, trạm có danh số M19GS038D: một phần ấp An Hòa xã Trung An.

Thứ 5, ngày 25/3/2021

Từ 8g30 đến 12g30: trạm có danh số G39BS015D, một phần ấp Giồng Sao xã Tân Phú Trung, trạm có danh số M19ES555D: một phần ấp 3 xã Bình Mỹ, trạm có danh số M19ES875D: một phần ấp 3 xã Bình Mỹ

Thứ 3, ngày 30/3/2021:

Từ 8g30 đến 12g30: trạm có danh số G39AS888D: một phần ấp Xóm Đồng, ấp Cây Da xã Tân Phú Trung.

Quý Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện, mất an toàn trên hệ thống lưới điện Thành phố, bạn đọc gọi số điện thoại Trung Tâm Chăm sóc khách hàng: 1900545454.

HẢI MY