Lịch cúp điện Long An từ ngày 14/9 đến 20/9/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 14/9 đến 20/9/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 11:00 11:30 Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 11:30 12:00 Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 16:00 16:30 Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 16:30 17:00 Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 16:30 17:00 Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 14/09/2020 6:00 6:30 Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 14/09/2020 6:00 6:30 Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 14/09/2020 6:30 7:00 Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 14/09/2020 11:00 11:30 Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 14/09/2020 11:30 12:00 Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA 220kV
Điện Lực Thủ Thừa 15/09/2020 7:30 11:30 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 15/09/2020 13:00 16:30 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 17/09/2020 8:00 11:30 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 17/09/2020 13:00 16:30 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 11:05 11:05 Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân An - 477 Thủ Thừa từ LTD T4 Nghĩa Trang đến má ngoài ngăn MC 477 Thủ Thừa
Điện Lực Thủ Thừa 13/09/2020 11:40 11:40 Hướng Thọ Phú TP.Tân An, Xã Nhị Thành, Bình Thạnh huyện Thủ Thừa Chuyển giao lưới tuyến 476 Tân An - tuyến 479 Thủ Thừa từ DS T6 Thủ Thừa đến má ngoài ngăn MC tuyến 479 Thủ Thừa

Lịch cúp điện Đức Hòa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 11:00 14:00 một phần xã Đức Lập Hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 12:00 13:00 một phần xã Hựu thạnh, Đức Hòa Hạ, TT Đức Hòa Đường dây 220kV
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 12:00 13:00 một phần xã Hựu thạnh, Đức Hòa Hạ Đường dây 220kV
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 12:00 13:00 một phần xã Đức Hòa Hạ Đường dây 220kV
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 5:30 7:00 một phần tt đức hòa, xã đức hòa hạ, đức hòa đông, hựu thạnh TBA 220kV
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 5:30 7:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông, hựu thạnh TBA 220kV
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 5:30 7:00 một phần xã đức hòa hạ TBA 220kV
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 5:30 7:00 một phần xã đức hòa hạ TBA 220kV
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 8:00 12:00 một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 8:00 8:45 Cơ sở Hoàng Lan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 9:00 9:45 cty mỹ hạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 10:00 10:45 cty đức sanh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 13:00 16:00 một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 13:00 16:00 một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 14:15 15:15 cty hồng khải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 14/09/2020 15:30 16:30 cty jin ju plus vina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 15/09/2020 8:00 12:00 một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 15/09/2020 13:00 16:00 một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 16/09/2020 8:00 12:00 một phần xã tân phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 16/09/2020 13:00 16:00 một phần tt hiệp hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17/09/2020 8:00 12:00 một phần xã mỹ hạnh nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17/09/2020 13:00 16:00 một phần xã đức hòa thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18/09/2020 8:00 9:00 một phần tt hậu nghĩa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18/09/2020 9:30 10:30 một phần xã đức lập thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18/09/2020 9:30 10:30 một phần xã đức lập hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 6:08 12:57 một phần xã lộc giang bật cb trạm do cháy dây sau điện kế
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 6:59 12:57 cty an nhiên batr cb trạm do cháy dây hạ áp
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:09 12:57 một phần xã đức hòa hạ sự cố cty Diệu Văn
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:15 12:57 cty mina sự cố đồng thời Cty Diệu Văn
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:15 12:57 một phần xã lộc giang bật cb trạm do cháy d6y sau điện kế
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:40 12:57 HKD Quốc Vinh sự cố đồng thời Cty Diệu Văn
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:49 12:57 một phần xã đức hòa hạ sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:49 12:57 một phần xã đức hòa hạ sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:49 12:57 một phần xã đức hòa hạ trời mưa giông sét
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 7:50 12:57 Cty asia long an sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 8:04 12:57 nhà nghĩ nguyễn thị năm sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 8:11 12:57 cty tân tân lập sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 8:23 12:57 cty đường bằng sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 8:26 12:57 cty airstar sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 8:34 12:57 một phần xã đức hòa đông, tt đức hòa, hựu thạnh sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 12:06 12:57 cty gracerich sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 12:57 12:57 lò đường ba vọng sự cố đồng thời trạm T31 Chợ Chiều
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 13:00 14:00 một phần xã Đức Hòa Hạ Trạm 220KV cắt điện xử lý phát nhiệt DCL 171-7 trạm Long An 2
Điện Lực Đức Hòa 13/09/2020 13:53 15:53 SCADA SCADA

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cần Giuộc 13/09/2020 7:30 16:00 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - 01 - 250KVA Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 13/09/2020 8:00 17:00 Một phần xã Phước Lại Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 13/09/2020 8:00 16:00 Toàn bộ KDC-TĐC PHƯỚC LÝ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 8:00 8:40 Một phần Ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 9:00 9:40 Một phần Ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 10:00 10:40 Một phần Khu Phố 4 ,thị trấn Cần Giuộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 13:00 13:40 Một phần Khu Phố Kim Điền ,thị trấn Cần Giuộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 14:00 14:40 Một phần Khu Phố Kim Định ,thị trấn Cần Giuộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 14/09/2020 15:00 16:30 Một phần Khu Phố Kim Điền ,thị trấn Cần Giuộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 15/09/2020 13:00 13:40 Nhánh rẽ XX Nguyễn Văn Trí Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 15/09/2020 14:00 14:40 CS LÊ HỒNG LINH - 01 - 3x15KVA Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 15/09/2020 15:00 16:00 CSSX MINH TRÍ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 8:00 8:40 Một phần xã Thuận Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 8:00 11:30 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 8:00 11:30 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 8:00 11:30 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 9:00 9:40 Một phần xã Thuận Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 10:00 10:40 Một phần xã Thuận Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 13:00 13:40 Một phần xã Long An. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 13:00 16:30 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 14:00 14:40 Một phần xã Long An. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 15:00 15:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 16/09/2020 16:00 16:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 8:00 8:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 9:00 9:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 10:00 10:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 13:00 13:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 14:00 14:40 Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 15:00 15:40 Một phần xã Long An. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 17/09/2020 16:00 16:40 Một phần xã Long An. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 8:00 8:40 NMN TRƯỜNG BÌNH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 9:00 9:40 CTY KIM VINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 10:00 10:40 CÂY XĂNG KẾ MỸ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 13:00 13:40 VIỄN THÔNG CHỢ TRẠM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 14:00 14:40 HKD Võ Thị Tuyết Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 15:00 15:40 HKD LƯƠNG VĨNH PHÁT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18/09/2020 16:00 16:40 CTY HUỲNH BẢO AN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Mộc Hóa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Mộc Hóa 13/09/2020 8:39 9:20 xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường Sự cố thiết bị KH trạm Lê Thị Cẩm Ngân
Điện Lực Mộc Hóa 13/09/2020 8:51 9:20 xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường. Sự cố phóng LBFCO Nr Cty An Thành Phát.
Điện Lực Mộc Hóa 13/09/2020 9:25 10:10 Phường 2, xã Bình Hiệp, xã Thạnh Trị thuộc Thị xã Kiến Tường, xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa Đông, xã Bình Phong Thạnh và xã Bình Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa. Sự cố thiết bị KH trạm Cty TNHH XDPT Kiến Tường trụ 84A tuyến 472 Mộc Hóa.
Điện Lực Mộc Hóa 13/09/2020 9:25 10:10 phường 1, phường 3, thị xã Kiến Tường, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân thuộc thị xã Kiến Tường Sự cố thiết bị khách hàng trạm Cty An Thành Phát tại trụ 158 tuyến 471 Mộc Hóa
Điện Lực Mộc Hóa 13/09/2020 9:25 10:10 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa Sự cố thiết bị khách hàng NR Nguyễn Phước Ẩn tại trụ 124 tuyến 477 Mộc Hóa

Lịch cúp điện Bến Lức

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Thị trấn Bến Lức TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Thị trấn Bến Lức TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Thị trấn Bến Lức TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Thị trấn Bến Lức TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã Lương Hòa, Lương Bình TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 5:30 7:00 1 phần xã Lương Hòa TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 6:30 7:00 1 phần xã An Thạnh, Thạnh Đức, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 6:30 7:00 1 phần xã Xã Long Hiệp TBA 220kV
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 8:30 16:30 Cty CP Sơn và chống thấm Việt Nhật Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 9:00 11:30 1 phần ấp 2 xã Lương Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 14/09/2020 14:00 16:30 1 phần ấp 2 xã Lương Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 15/09/2020 8:30 15:30 1 phần ấp 2 xã Thạnh Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 16/09/2020 8:00 16:00 ấp 7 xã Nhựt Chánh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bến Lức 16/09/2020 8:00 10:00 Công ty TNHH TM ĐT Phú Cường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 16/09/2020 11:00 14:00 Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần 479 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 16/09/2020 15:30 16:30 Chi nhánh Công ty TNHH TM XNK Vật liệu Xây dựng 168 - Kho chứa hàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 17/09/2020 8:00 11:00 Công Ty TNHH Cơ Khí - Xây Dựng Gia Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 17/09/2020 8:30 12:00 1 phần ấp 2 Bình Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 17/09/2020 13:30 16:30 một phần ấp 6 xã Thạnh Lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 17/09/2020 13:30 16:00 Công ty TNHH SX TM Thuỳ Vân ( Công ty Nguyên An) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 8:00 9:00 Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Minh Hoa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 8:30 12:00 1 phần ấp 1B An Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 9:30 10:30 Công ty Cổ Phần 715 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 11:00 12:00 Công ty TNHH MTV Phương Nam - Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 13:00 14:00 Công Ty TNHH Xây Dựng - Lắp Đặt - Kỹ Thuật - Cơ Nhiệt Minh Khuê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 13:30 16:30 1 phần ấp 4 Thanh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 14:30 15:30 ông ty CP Đầu Tư và Xây Dựng KCN Vĩnh Lộc-Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18/09/2020 14:30 16:30 Công ty TNHH TM-DV Khai Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Cần Đước

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cần Đước 15/09/2020 8:00 9:30 1 phần ấp Đình, xã Tân Chánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 15/09/2020 10:00 11:30 1 phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 15/09/2020 13:00 14:30 1 phần ấp Bà Nghĩa, Đông Nhì, xã Tân Chánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 15/09/2020 15:00 16:30 1 phần ấp Đông Nhì, Đông Trung, Hòa Quới, xã Tân Chánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 16/09/2020 8:30 9:30 Công ty TNHH Cơ khí Tàu Thủy Sài Gòn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 16/09/2020 8:30 9:30 Chùa Thiên Mụ TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 16/09/2020 10:30 11:30 Công ty Cp và Môi Trường Cần Đước TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 16/09/2020 10:30 11:30 Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 16/09/2020 13:00 16:30 Công Ty TNHH SX TM DV Hồng Nguyên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 17/09/2020 8:00 12:00 1 phần ấp 1A, 3, xã Tân Trạch TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 17/09/2020 10:00 12:00 1 phần ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân; ấp Tân Mỹ, Long Mỹ, xã Mỹ Lệ TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Thạnh 16/09/2020 7:30 11:30 trạm Tân Lập 2 trụ số T106-477MH. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 16/09/2020 13:00 16:30 trạm Tân Lập 3 trụ số T121-477MH. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 18/09/2020 7:30 11:30 Trạm Hậu Thạnh Tây 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 18/09/2020 8:00 11:30 Trạm Kinh 2000 Kinh Kiểm TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 18/09/2020 13:00 16:30 trạm Kinh Quận trụ số T07-474MH. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 18/09/2020 13:00 16:30 Trạm Kinh 1000 Kinh Kiểm TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Tân Trụ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Trụ 14/09/2020 8:00 10:00 HNT Nguyễn Văn Rở Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 14/09/2020 11:40 12:00 xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh TBA 220kV
Điện Lực Tân Trụ 15/09/2020 13:00 16:00 Một phần ấp Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 7:30 8:20 TSTL Võ Văn Hiệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 8:30 9:20 TSTL Võ Thành Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 9:30 10:20 TSTL Huỳnh Mẩn Đạt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 10:30 11:20 TSTL Huỳnh Ngọc Dược Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 13:00 13:50 TSTL Ngô Thị Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 14:00 14:50 TSTL Đoàn Văn Kiệt 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 16/09/2020 15:00 15:50 TSTL Đoàn Văn Kiệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 7:30 8:20 TSTL Phạm Thị Diện Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 8:30 9:20 TSTL Hồ Tấn Thuần Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 9:30 10:20 TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 6 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 10:30 11:20 TSTL Huỳnh Duy Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 13:00 13:50 TSTL Đinh Anh Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 14:00 14:50 TSTL Trần Văn Trai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17/09/2020 15:00 15:50 TSTL Lâm Thị Trúc Duyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 7:30 8:20 TSTL Hồ Văn Ba Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 8:30 9:20 TSTL Phạm Văn Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 9:30 10:20 TSTL Đoàn Quỳnh Hương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 10:30 11:20 TSTL Huỳnh Thiện Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 13:00 13:50 TSTL Huỳnh Thiện Tâm 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 14:00 14:50 TSTL Lương Văn Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 18/09/2020 15:00 15:50 TSTL Võ Thành Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 19/09/2020 8:00 10:00 Một phần ấp Bình Hoà xã Đức Tân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 19/09/2020 13:00 15:00 Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thạnh Hóa 15/09/2020 8:00 11:00 Một phần ấp 2 - xã Thủy Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 15/09/2020 13:00 16:00 Một phần ấp 1 - xã Thủy Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 17/09/2020 8:00 11:30 Một phần ấp Đình - xã Thạnh Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 18/09/2020 8:00 11:30 Một phần ấp Gãy - xã Thuận Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vĩnh Hưng 14/09/2020 8:30 9:30 Một phần ấp Cả Nga, Cà Na - xã Vĩnh Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 14/09/2020 13:00 16:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 15/09/2020 9:00 11:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 15/09/2020 13:00 16:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 15/09/2020 13:00 16:00 Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 17/09/2020 14:30 15:30 Một phần ấp Thái Vĩnh - xã Thái Trị TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Châu Thành

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 7:20 7:50 Hộ trạm TSTL TRẦN ANH TÀI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 8:00 8:30 Hộ TSTL LÊ NGỌC DŨNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 8:40 9:10 Hộ TSTL LÊ NGỌC DŨNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 9:20 9:50 Hộ trạm TSTL NGUYỄN THẾ HÙNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 10:00 10:30 Hộ TSTL PHAN THỊ HỒNG THỦY Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 10:40 11:10 Hộ TSTL NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 11:20 11:50 Hộ TSTL NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 13:00 13:30 Hộ TSTL TRẦN THỊ LIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 13:40 14:10 Hộ TSTL ĐIỀU VĂN TUẤN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 14:20 14:50 Hộ trạm TSTL TRẦN THỊ LIÊN 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 15:00 15:30 Hộ trạm TSTL LÊ NGỌC DŨNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN THANH VÂN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 14/09/2020 16:20 16:50 Hộ trạm TSTL HUỲNH VĂN NHIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 7:20 7:50 Hộ TSTL NGUYỄN VĂN HÙNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 7:20 7:50 Hộ trạm TSTL LÊ VĂN QUỞN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 7:20 7:50 Hộ TSTL HUỲNH VĂN TƯƠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:00 8:30 Hộ trạm TSTL ĐẶNG NGỌC PHI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:00 8:30 Hộ trạmTSTL LÊ TẤN HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:00 8:30 Hộ TSTL HUỲNH VĂN NHƯỜNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:40 9:10 Hộ trạm TSTL NGUYỄN VĂN BẢY Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:40 9:10 Hộ TSTL HUỲNH VĂN THỪA Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 8:40 9:10 Hộ TSTL TRƯƠNG VĂN TƯƠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 9:20 9:50 Hộ TSTL HUỲNH VĂN LƯỠNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 9:20 9:50 Hộ TSTL LÊ TƯỜNG XINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 9:20 9:50 Hộ TSTL NGUYỄN VĂN ĐẾN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:00 10:30 Hộ TSTL NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:00 10:30 Hộ TSTL LÊ TƯỜNG XINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:00 10:30 HỘ TSTL TRẦN NGỌC TÚ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:40 11:10 Hộ TSTL LÊ VĂN QUỞN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:40 11:10 Hộ TSTL LÊ TƯỜNG XINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 10:40 11:10 HỘ TSTL TRẦN NGỌC TÚ 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 11:20 11:50 Hộ TSTL NGUYỄN THANH DÂN 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 11:20 11:50 Hộ TSTL TRƯƠNG QUỐC PHONG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 11:20 11:50 HỘ TSTL ĐOÀN VĂN HIỀN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHAN KIM TRUYẾT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:00 13:30 Hộ TSTL TRƯƠNG ĐÌNH XỨNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:00 13:30 HỘ TSTL ĐOÀN VĂN HIỀN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:40 14:10 Hộ trạm TSTL VÕ VĂN LƯ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:40 14:10 Hộ TSTL TRƯƠNG ĐÌNH QUANG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 13:40 14:10 HỘ TSTL TRƯƠNG THỊ ĐỦ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 14:20 14:50 Hộ trạm TSTL VÕ VĂN TÁM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 14:20 14:50 Hộ TSTL HUỲNH VĂN HUY Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 14:20 14:50 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN THUỶ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:00 15:30 Hộ TSTL PHAN THỊ ẢNH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:00 15:30 Hộ TSTL HUỲNH VĂN THỪA 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:00 15:30 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN THUỶ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:40 16:10 Hộ TSTL TRẦN QUANG DIỆP Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:40 16:10 Hộ TSTL HUỲNH HỮU NIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 15:40 16:10 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN THUỶ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 16:20 16:50 Hộ trạm TSTL LÊ HẢI ÂU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 16:20 16:50 Hộ C TSTL HUỲNH TẤN HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 15/09/2020 16:20 16:50 HỘ TSTL TRƯƠNG NGỌC THẠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 7:20 7:50 HỘ TSTL TRƯƠNG NGỌC THẠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 7:20 7:50 HỘ trạm TSTL VÕ THỊ THƠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 7:20 7:50 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN LƯỢC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:00 8:30 HỘ trạm TSTL TRẦN VĂN CƯ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:00 8:30 HỘ TSTL TRẦN THỊ THU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:00 8:30 HỘ TSTL THÀNH ĐẠT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:40 9:10 HỘ TSTL VÕ HÙNG PHI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:40 9:10 HỘ TSTL HUỲNH TẤN QUỐC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 8:40 9:10 HỘ TSTL THÀNH ĐẠT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 9:20 9:50 HỘ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG VĂN SÁNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 9:20 9:50 HỘ TSTL LÊ THỊ BÉ NĂM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 9:20 9:50 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN LỰƠC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:00 10:30 HỘ TSTL TRƯƠNG VĂN NHIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:00 10:30 HỘ TSTL ông MINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:00 10:30 HỘ TSTL LÊ VĂN MY Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:40 11:10 HỘ trạm TSTL VÕ VĂN BÉ 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:40 11:10 HỘ TSTL TRẦN THỊ A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 10:40 11:10 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN NHỌN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 11:20 11:50 HỘ trạm TSTL VÕ VĂN BÉ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 11:20 11:50 HỘ TSTL HUỲNH NGỌC SƠN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 11:20 11:50 HỘ TSTL LÊ PHÚ CƯỜNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:00 13:30 HỘ TSTL NGUYỄN VĂN TỎ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:00 13:30 HỘ TSTL LÊ HỒNG VÂN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:00 13:30 HỘ Cắt FCO trạm TSTL VÕ HỒNG SANG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:40 14:10 HỘ trạm TSTL LÊ THỊ MƠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:40 14:10 HỘ TSTL LÊ THỊ XUÂN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 13:40 14:10 HỘ TSTL LÊ VĂN XEM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 14:20 14:50 HỘ TSTL TRƯƠNG ĐÌNH SƯỚNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 14:20 14:50 HỘ TSTL PHẠM VĂN NGÀ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 14:20 14:50 HỘ TSTL NGUYỄN THANH HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:00 15:30 HỘ TSTL TRƯƠNG ĐÌNH DIỆP Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:00 15:30 HỘ TSTL LÊ VĂN THU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:00 15:30 HỘ TSTL NGUYỄN THANH HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:40 16:10 HỘ TSTL PHAN TẤN SỚM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:40 16:10 HỘ TSTL VÕ HỒNG TƯƠI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 15:40 16:10 HỘ TSTL LÊ THANH BẰNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 16:20 16:50 HỘ TSTL PHAN TẤN SỚM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 16:20 16:50 HỘ TSTL TRẦN THÀNH ĐẠT 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 16/09/2020 16:20 16:50 HỘ TSTL LÊ VĂN DUYỆT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 7:20 7:50 HỘ TSTL LÊ CÔNG DUYÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 7:20 7:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG VĂN SANG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 7:20 7:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐỖ VĂN HAI 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ HỮU ĐIỀN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN TRAI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYEN NGOC BINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:40 9:10 Hộ TSTL NGUYỄN VĂN PHẤN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:40 9:10 Hộ TSTL TRƯƠNG THỊ BẠC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 8:40 9:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 9:20 9:50 Hộ trạm TSTL NGUYỄN THỊ KIM LOAN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 9:20 9:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 9:20 9:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN ÚT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:00 10:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN TRUNG KIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:00 10:30 Hộ TSTL TRẦN TẤN DŨNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:00 10:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN LƯỢM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:40 11:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG ĐÌNH NHẨN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:40 11:10 HộCắt FCO trạm TSTL TRẦN TẤN DŨNG 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 10:40 11:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN TÁM 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN ÚT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN MINH CHÍ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL BÙI THỊ ANH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHẠM THỊ MÍNH 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN MINH CHÍ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN TÁM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:40 14:10 Hộ TSTL TRƯƠNG VĂN LƯỢC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:40 14:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN MINH CHÍ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 13:40 14:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN Tư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 14:20 14:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG VĂN NHIỆT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 14:20 14:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN THỊ MINH XUÂN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 14:20 14:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN DUY PHƯƠNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG THỊ TRẠNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL HUỲNH TẤN MINH 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN LUẬN 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRƯƠNG VĂN NHANH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL HUỲNH TẤN MINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN LUẬN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐOÀN HÙNG MINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ VĂN DIỆP Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 7:20 7:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 7:20 7:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL CAO THỊ ẤT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 7:20 7:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHẠM VĂN HAI 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ THỊ GỌI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:00 8:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐẶNG THÀNH CHÍ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:40 9:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:40 9:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL KIỀU THỊ QUÍT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 8:40 9:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ VĂN THỨC Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 9:20 9:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 9:20 9:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 9:20 9:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRẦN VĂN TÁM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:00 10:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL KIỀU THỊ QUÍT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:00 10:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:00 10:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL BÙI PHÚ THỌ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:40 11:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN TÁM 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:40 11:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN PHƯỚC HẢI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 10:40 11:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL TRẦN THỊ LIÊN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL BÙI HOÀN KIẾM Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN HỮU TRIẾT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 11:20 11:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ VĂN MƯỜI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐẶNG THỊ MY Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐẶNG THÀNH CHÍ 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:00 13:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN BÉ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:40 14:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL VÕ VĂN HAI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:40 14:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL VÕ VĂN MỐT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 13:40 14:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN PHƯỚC ĐÔNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 14:20 14:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN DĨ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 14:20 14:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN ĐỒNG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 14:20 14:50 HộCắt FCO trạm TSTL NGUYỄN THỊ VẼN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN DĨ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHẠM VĂN HAI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:00 15:30 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN THANH PHONG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ THỊ HIẾU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL ĐỖ VĂN MỘT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 15:40 16:10 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LƯU BÌNH AN Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHAN VĂN MƯỜI Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL LÊ NGỌC LINH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 18/09/2020 16:20 16:50 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN VĂN KHỈ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 7:30 9:30 Một phần ấp Long Trường xã Long Trì Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 7:30 11:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 8:00 11:30 - Hộ HKD Trần Tuấn Phong - Tuyến 471 Tầm Vu Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 10:00 12:00 Một phần ấp Long Thạnh xã Long Trì Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 13:00 15:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19/09/2020 14:00 16:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã Dương Xuân Hội Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

TRÚC BÌNH