Lịch cúp điện Long An từ ngày 17/4 đến 23/4/2022

Theo công bố thông tin định kỳ quý III về thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, số lượng dự án du lịch, nghỉ dưỡng trên toàn quốc được cấp phép giảm mạnh, mức giảm tương đương 46,7% so với quý trước đó. Tuy nhiên, riêng khu vực miền Trung, số lượng dự án được cấp phép tăng mạnh với 37 dự án mới, tăng gấp 6 lần.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 17/4-23/4/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
17/04/22 7:00:00 17:00:00 Kp Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 - phường 5
17/04/22 7:00:00 7:30:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
17/04/22 7:00:00 7:30:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
17/04/22 7:00:00 17:00:00 Kp Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 - phường 5
17/04/22 7:00:00 7:30:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
15/04/22 7:30:00 9:00:00 TSTL Nguyễn Đăng Khoa
16/04/22 7:30:00 7:50:00 xã Mỹ Phú, Mỹ An huyện thủ thừa tỉnh long an
18/04/22 7:30:00 16:30:00 Đường Trần Văn Ngà, Lê Văn Cảng, Nguyễn Văn Tịch thuộc Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
19/04/22 7:30:00 9:30:00 Xay xát Ngọc Lệ
21/04/22 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ An
16/04/22 8:00:00 11:00:00 Khu dân cư Đại Dương thuộc Kp Bình Cư 2 Bình Cư 3 -phường 6
16/04/22 8:00:00 11:00:00 Đường Nguyễn Thị Bảy, Võ Ngọc Quận, Phạm Văn Trạch thuộc Kp Bình Cư 1- Phường 6
16/04/22 8:00:00 11:00:00 Đường Nguyễn Thị Bảy, Võ Ngọc Quận, Phạm Văn Trạch thuộc Kp Bình Cư 1- Phường 6
15/04/22 9:00:00 10:30:00 TSTL Phạm Văn Vịnh
19/04/22 9:30:00 11:30:00 Cơ Khí Cây Bàng
15/04/22 10:30:00 12:00:00 TSTL Lê Văn Tôn
15/04/22 13:00:00 14:15:00 TSTL Huỳnh Thị Kim Phượng
19/04/22 13:00:00 15:00:00 HKD Đức Trung
15/04/22 14:15:00 15:30:00 TSTL Trần Thị Dung
19/04/22 15:00:00 16:30:00 KTX Trường CĐ Nghề
15/04/22 15:30:00 17:00:00 TSTL Nguyễn Đình Rum
17/04/22 16:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
17/04/22 16:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
17/04/22 16:00:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Kp 1, Kp 3, Kp 4, Kp 5, Kp 6, Kp 7 - phường 2; Kp Thanh Xuân, Kp Nhơn Phú, Kp Phú Nhơn - phường 5; Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3 - phường 6
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
16/04/22 6:30:00 6:45:00 Một phần xã Tân Thành, Tân Long - huyện Thủ Thừa
16/04/22 7:30:00 16:00:00 Một phần Xã Tân Thành, Nhị Thành, TT Thủ Thừa -Huyện Thủ Thừa
17/04/22 7:30:00 16:00:00 Một phần xả Long Thạnh, Tân Long - huyện Thủ Thừa
19/04/22 8:00:00 11:30:00 Cty TNHH MTV chăn nuôi Vạn Hưng Thịnh
21/04/22 8:00:00 10:00:00 DNTN TM Thanh Phúc - CN Xuân Đào
21/04/22 10:00:00 11:30:00 HKD Lê Hoàng Quân
19/04/22 13:00:00 14:30:00 Hộ TSTL Trần Văn Sang
21/04/22 13:00:00 14:30:00 TSTL Lê Minh Tấn
19/04/22 15:00:00 16:30:00 HKD Nguyễn Văn Bình
21/04/22 15:00:00 16:30:00 HKD Thanh Chung
16/04/22 16:00:00 16:15:00 Một phần xã Tân Thành, Tân Long - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
16/04/22 7:00:00 17:00:00 một phần TT Hậu Nghĩa, TT Đức Hòa, xã Hòa Khánh Đông,
16/04/22 7:00:00 17:00:00 một phần TT Hậu Nghĩa, TT Đức Hòa, xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Thượng
17/04/22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Đông
16/04/22 8:00:00 17:00:00 một phần xã đức lập hạ
18/04/22 8:00:00 15:00:00 một phần xã đức hòa đông
18/04/22 8:00:00 16:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
18/04/22 14:00:00 16:00:00 một phần xã Hựu Thạnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
18/04/22 7:30:00 11:30:00 Nr CTY LỘC THIÊN PHÚ 3
19/04/22 7:30:00 11:30:00 Nr CTY GIẦY PHƯỚC THỊNH
16/04/22 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Phước vĩnh Đông
17/04/22 8:00:00 10:30:00 Một phần xã Phước Lý
17/04/22 8:00:00 17:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
17/04/22 8:00:00 17:30:00 Một phần thị rấn Cần Giuộc
17/04/22 8:00:00 17:30:00 Công ty Giày FuLuh
19/04/22 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Lý
18/04/22 8:30:00 9:30:00 Một phần xã Phước Lâm
18/04/22 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Hậu
17/04/22 13:00:00 17:30:00 Nr HKD Đoàn Hoàng Sơn
18/04/22 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Long Thượng
19/04/22 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Tập
19/04/22 13:00:00 16:30:00 Nr Cty TNHH tiếp vận K LINE - GEMADEPT - CN Long An
16/04/22 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước vĩnh Đông
18/04/22 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Thượng
17/04/22 17:00:00 17:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
17/04/22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Nhựt Chánh
17/04/22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 8 Thị Trấn Bến Lức, ấp 1 xã Nhựt Chánh
17/04/22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Nhựt Chánh
17/04/22 7:00:00 7:05:00 một phần ấp 6,7 xã Nhựt Chánh
17/04/22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 8 Thị Trấn Bến Lức, ấp 1 xã Nhựt Chánh
16/04/22 8:00:00 10:00:00 một phần ấp 3 xã An Thạnh
17/04/22 8:00:00 14:00:00 Cty CP TID Miền Nam
17/04/22 8:00:00 16:00:00 Cty TNHH SXTM Hành Mỹ
18/04/22 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4 xã Phước Lợi
19/04/22 8:00:00 11:00:00 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Danh An
21/04/22 8:00:00 10:00:00 HKD Nguyễn Thị Huỳnh Nga
21/04/22 10:30:00 11:30:00 CN Long An Công ty TNHH SX TM DV Tuấn Thành Phát
15/04/22 11:00:00 13:00:00 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Grating Việt
18/04/22 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp 4 xã Phước Lợi
19/04/22 13:00:00 14:30:00 Cơ Sở Giết Mổ Nghĩa Hưng
21/04/22 13:00:00 14:30:00 Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Hữu Điền
19/04/22 15:00:00 16:30:00 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Lê Mai
21/04/22 15:00:00 16:30:00 Cơ sở Đất Mới
17/04/22 17:00:00 17:05:00 một phần ấp 6,7 xã Nhựt Chánh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
17/04/22 7:00:00 17:00:00 Một phần KCN Long Định - Long Cang, KCN Thuận Đạo mở rộng
17/04/22 7:00:00 11:00:00 CNCty TNHH Highland Dragon 250 kVA
16/04/22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
16/04/22 8:00:00 10:00:00 Cty CP bê tông 620 Long An, Cty Cầu Mỹ Lợi, Hiệp Phương
17/04/22 8:00:00 15:00:00 Cty JIA HSIN 1500kVA - T4
17/04/22 8:00:00 15:00:00 Cty JIA HSIN 1500kVA - T2
19/04/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 1 xã Long Định
19/04/22 8:00:00 11:00:00 Cơ Sở Tân Việt Phong (Cty Công trình Minh Thành)
20/04/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân
20/04/22 8:00:00 16:30:00 Một phần KDC Thắng Lợi
19/04/22 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 3 xã Long Sơn
20/04/22 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân
16/04/22 10:30:00 12:00:00 Cán sắt Phước Đông (Nguyễn Thanh Sơn)
16/04/22 10:30:00 12:00:00 Tavina
19/04/22 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ
16/04/22 12:00:00 13:00:00 Phạm Thị Hồng Nhung
17/04/22 13:00:00 16:00:00 CNCty TNHH Highland Dragon 800kVA
19/04/22 13:00:00 16:00:00 Công Ty Kiến Thành
16/04/22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Khê
17/04/22 14:00:00 17:00:00 Công ty TNHH XNK Lợi Lợi (Long Việt)
19/04/22 14:00:00 15:00:00 Một phần ấp 2, xã Tân Trạch
20/04/22 14:00:00 15:00:00 Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu Tây
19/04/22 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch
20/04/22 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp Rạch Đào, xã Long Hựu Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
21/04/22 8:00:00 16:00:00 Kinh Trung Ương, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
16/04/22 7:30:00 9:30:00 Ấp Bình Hòa xã Đức Tân
16/04/22 9:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Bình Hòa xã Đức Tân
21/04/22 10:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Bình An xã Bình Lãng
16/04/22 13:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Bình Điện xã Bình Tịnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
16/04/22 7:00:00 11:30:00 Ấp Chánh xã BHB và toàn xã Bình Hòa Nam
17/04/22 8:00:00 15:00:00 Xã Bình Thành, xã Mỹ Bình, xã Bình Hòa Hưng, xã Tân Hiệp, xã Thận Bình huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An
16/04/22 13:00:00 15:00:00 KP1 xã 1 phần ấp 1,2 xã Mỹ Thạnh Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
16/04/22 7:30:00 16:00:00 Các xã Thủy Đông, Tân Tây và xã Tân Đông
16/04/22 7:30:00 16:00:00 Các xã Thủy Đông, Thạnh An, Tân Tây, Tân Đông và một phần xã Mỹ An huyện Thủ Thừa
17/04/22 8:00:00 15:00:00 Các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Tân Hiệp, Thạnh Phú và xã Thạnh Phước
21/04/22 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
20/04/22 7:40:00 16:00:00 Một phần xã Vĩnh Bình
20/04/22 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Vĩnh Bình
18/04/22 9:00:00 10:00:00 trạm T66/1 TB Cái Cỏ 1
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
18/04/22 8:30:00 11:00:00 Trạm bơm điện Liên 3 xã, xã Vĩnh Châu A
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
18/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Hồng Sang
18/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Công Tâm
18/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Bửu Ngọc
19/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Đôi
19/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thái Thanh
19/04/22 7:30:00 12:00:00 Một phần ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị
19/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Tài 1
20/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Đát
20/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Hữu Thương
20/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Thị Đầm
21/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Hiếu
21/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Thanh Minh
21/04/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Hoàng Nghi
18/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Hải
18/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Ngọc Minh
18/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Thạch
19/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Kiêm
19/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Thị Màu
19/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Huề
20/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn A
20/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nhớ
20/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSLT Nguyễn Văn Hải
21/04/22 8:10:00 8:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Tường
21/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Sáu
21/04/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Văn Thành
18/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Văn Nhanh
18/04/22 8:50:00 9:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Công Hoàng 1
18/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Thừa
19/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Bích Ngọc
19/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Liên
19/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thanh Hải
20/04/22 8:50:00 9:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Châu 1
20/04/22 8:50:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hồng
20/04/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Trắng
21/04/22 8:50:00 9:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Ngọc Thê
21/04/22 8:50:00 9:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thới
21/04/22 8:50:00 9:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thị Ngọc Hiếu
18/04/22 9:20:00 9:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Khánh
18/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Trai
18/04/22 9:30:00 10:00:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Hệ
19/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Thị Mai
19/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hoàng Phúc
19/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Phước Đông
20/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Tôm
20/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hồng
20/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Khoe
21/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Tống Văn Tôn 1
21/04/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Minh Lực
21/04/22 9:30:00 10:00:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Thơ
18/04/22 10:00:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hải
18/04/22 10:10:00 10:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Kiến Hữu Thiện
18/04/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Kim Sa
19/04/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Vẽn
19/04/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Phi
19/04/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Hồ Hữu Cường
20/04/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Rum
20/04/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Minh
20/04/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Công Chiêu
21/04/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Minh Luân 1
21/04/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Hữu Mãng
21/04/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hộ nuôi tôm Đặng Minh Ý
18/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Tuấn Kiệt
18/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Tám
18/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thế Hùng
19/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Hữu Nghiệp
19/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Bảy
19/04/22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Công Tân
20/04/22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Luân
20/04/22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Đông
20/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Ngọc Phước
21/04/22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Thanh Dũng
21/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Văn Khánh
21/04/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Văn Xây
18/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Văn Hiền
18/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Tuấn
18/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Thọ
19/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Ngọc Hâu
19/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Công Tân
19/04/22 13:00:00 13:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Văn Mẫn
20/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Trí
20/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo
20/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Đại Trí
21/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Tư
21/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Kim Hoàng
21/04/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Thị Bé Tư
18/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Thu
18/04/22 13:40:00 14:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Phước
18/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Thu
19/04/22 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Huyền
19/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Nhiều
19/04/22 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Mưu
20/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Xoài
20/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1
20/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Minh Thạnh
21/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Văn Lý
21/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Tám
21/04/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Trọng Nguyên
18/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Lương
18/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Bé Năm
18/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Vân An
19/04/22 14:20:00 14:50:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nhỏ
19/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Nhiều
19/04/22 14:20:00 14:50:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đinh Bội Dũng
20/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Rô
20/04/22 14:20:00 14:50:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Phụng
20/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Thiện
21/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Bình
21/04/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Xuân
21/04/22 14:20:00 14:50:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thanh Tuyền
18/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Đình Hiền
18/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Tòng
18/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Ngà
19/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Bền
19/04/22 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hợp
19/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Tấn Lộc
20/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Kiệt
20/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hộ nuôi Tôm Nguyễn Văn Tấn
20/04/22 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Đình Triêm
21/04/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Văn Ba
21/04/22 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Tiền
21/04/22 15:00:00 15:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Hoài

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương