Lịch cúp điện Long An từ ngày 27/6 đến 3/7/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 27/6 đến 3/7/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 27/6-3/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
30/6/21 8:00:00 16:30:00 Đường Phạm Văn Thành thuộc Kp Thủ Tửu 1- phường Tấn Khánh
28-06-21 9:00:00 17:00:00 Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Hí thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3, Ấp 1, Ấp 4 - xã Bình Tâm
29-06-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 - xã Mỹ phú
29-06-21 7:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 - xã Mỹ phú
27-06-21 8:00:00 14:00:00 Một phần CCN lợi bình nhơn xã lợi bình nhơn tp tân an
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
29-06-21 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình Tây
30-06-21 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình
29-06-21 8:30:00 10:00:00 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình
01-07-21 9:00:00 15:00:00 Một phần ấp Chiến Thắng - Thị Trấn Vĩnh Hưng
29-06-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
01-07-21 8:00:00 10:00:00 1 phần Ấp 1 xã Bình Hòa Nam
01-07-21 14:30:00 16:00:00 1 phần Ấp 3 xã Bình Hòa Nam
29-06-21 13:00:00 14:00:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây
30-06-21 8:00:00 11:30:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc
29-06-21 14:30:00 15:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây
30-06-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc
29-06-21 8:00:00 10:00:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây
01-07-21 13:00:00 14:00:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
29-06-21 13:00:00 16:30:00 xã Thạnh Lợi-480BL
01-07-21 8:00:00 10:30:00 xã Tân Bửu -473 BL
02-07-21 14:00:00 16:30:00 xã Thanh Phú -473 BL
01-07-21 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Đa Năng
29-06-21 8:30:00 11:30:00 Xã Tân Bửu
30-06-21 13:00:00 15:00:00 Xã Mỹ Yên
29-06-21 13:00:00 15:00:00 Xã Tân Bửu
02-07-21 8:00:00 10:30:00 xã Lương Hòa -475AT
27-06-21 13:00:00 16:30:00 Công ty TNHH SX và TM Toàn Thắng Plastics
27-06-21 8:00:00 11:30:00 Công ty TNHH Minh Đức - Minh Tâm
27-06-21 8:00:00 16:00:00 Công ty TNHH SX-TM Hành
30-06-21 8:30:00 11:30:00 Xã Phước Lợi
02-07-21 11:00:00 13:00:00 xã Long Hiệp -476LH
01-07-21 14:30:00 16:30:00 xã An Thạnh -475AT
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
29-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3, xã Long Định
29-06-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Long Ninh, Rạch Cát xã Long Hựu Đông
30-06-21 10:00:00 12:00:00 Một phần khu 1B, thị trấn Cần Đước
29-06-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Long Ninh, Rạch Cát xã Long Hựu Đông
30-06-21 8:00:00 10:00:00 Trường PTTH Cần Đước
29-06-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trung, ấp cầu Ngang xã Long Hựu Đông
29-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 6, xã Tân Ân
27-06-21 6:00:00 16:00:00 Công ty Quicpack
30-06-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
29-06-21 7:30:00 12:30:00 Một phần Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường Một phần ấp Cả Bản, ấp Rạch Đình xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng
03-07-21 7:30:00 14:30:00 Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
28-06-21 8:00:00 10:00:00 KH trạm Bơm Tân Lập
03-07-21 8:30:00 11:00:00 Một phần khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
28-06-21 10:30:00 12:00:00 KH Nhà Máy Nước Cái Cát
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
29-06-21 7:30:00 12:30:00 Một phần Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường Một phần ấp Cả Bản, ấp Rạch Đình xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng
03-07-21 7:30:00 14:30:00 Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
03-07-21 8:30:00 11:00:00 Một phần khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
28-06-21 10:30:00 12:00:00 KH Nhà Máy Nước Cái Cát
28-06-21 8:00:00 10:00:00 KH trạm Bơm Tân Lập
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
29-06-21 8:00:00 15:30:00 Một phần khu phố 4 thị trấn Tân Thạnh; Kinh Cầu Vợi - ấp Hiệp Thành, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
30-06-21 7:30:00 11:30:00 HKD Ngô Nguyên Hồng
02-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Lạc
29-06-21 7:30:00 11:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - Huyện Thủ Thừa
27-06-21 8:00:00 15:00:00 Một phần TT Thủ Thừa - Huyện Thủ Thừa
30-06-21 7:30:00 11:30:00 Cơ sở nước đá Thành Đạt
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
28-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
29-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Hậu
02-07-21 9:00:00 10:00:00 Một phần xã Thuận Thành
29-06-21 11:30:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
02-07-21 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc
02-07-21 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước Lý
30-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
02-07-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
02-07-21 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Tập
29-06-21 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Long Hậu
02-07-21 10:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Lâm
02-07-21 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước Lý
02-07-21 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lý
29-06-21 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
01-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc
30-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
05-07-21 15:00:00 16:30:00 Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện kênh Tập đoàn I, xã Vĩnh Lợi
05-07-21 13:30:00 14:00:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Vĩnh Nguyện- Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A
09-07-21 13:30:00 14:00:00 Trạm bơm điện Lê Văn Thảnh, xã Hưng Điền
09-07-21 15:00:00 16:30:00 Trạm bơm điện Tổ hợp tác bơm điện Bờ nam Kênh 79, xã Hưng Điền B
05-07-21 10:00:00 10:30:00 Lò Rựu Huỳnh Văn Day, thị trấn Tân Hưng
05-07-21 8:00:00 9:30:00 Trạm bơm điện Ngô Duy Quang, thị trấn Tân Hưng
09-07-21 9:00:00 9:30:00 Trạm bơm điện Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phát - TH, xã Thạnh Hưng
09-07-21 8:00:00 8:30:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp tác bơm điện Chín Hùng, xã Hưng Thạnh
03-07-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hưng Thành và một phần ấp Gò gòn, xã Hưng Thạnh
02-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi
01-07-21 8:00:00 10:30:00 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng
05-07-21 11:00:00 11:30:00 Tiệm sửa chữa máy Thanh Xuân, xã Vĩnh Châu B
09-07-21 10:00:00 11:30:00 Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Bơm Điện Số 16, xã Hưng Điền B
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
29-06-21 8:00:00 11:30:00 Nước Đá Hải Âu
29-06-21 13:00:00 16:30:00 DNTN Vạn Phát
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
27-06-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã Đức Hòa Đông
29-06-21 8:00:00 11:30:00 cty appc
29-06-21 13:00:00 16:00:00 một phần xã hiệp hòa
28-06-21 15:30:00 16:30:00 cty arttex
29-06-21 13:00:00 14:00:00 cty tai shan
29-06-21 14:15:00 15:15:00 cty ck việt long an
28-06-21 14:15:00 15:15:00 cty pima
29-06-21 15:30:00 16:30:00 cty tường phong
28-06-21 8:00:00 11:30:00 cty tấn đạt
28-06-21 13:00:00 16:30:00 cty tân minh phát
29-06-21 7:00:00 16:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
28-06-21 8:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa hạ
29-06-21 8:00:00 14:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
28-06-21 8:00:00 12:00:00 một phần tt hậu nghĩa
28-06-21 9:00:00 9:45:00 cty dong yun plate making
28-06-21 8:00:00 8:45:00 cơ sở ngọc thạnh
28-06-21 13:00:00 14:00:00 cty teco
27-06-21 7:00:00 15:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
29-06-21 8:00:00 8:45:00 cty liên hưng
29-06-21 10:00:00 10:45:00 cty hong yuan
29-06-21 13:00:00 16:30:00 cty tulip home
29-06-21 9:00:00 9:45:00 cty avvio
27-06-21 7:00:00 15:00:00 một phần xã đức hòa thượng
28-06-21 10:00:00 10:45:00 cty hàn gia
29-06-21 11:00:00 11:45:00 cty bnc
28-06-21 11:00:00 11:45:00 cty trần dà
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
01-07-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
30-06-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông
02-07-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng
29-06-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tinh
30-06-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
01-07-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây
02-07-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây
01-07-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
30-06-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
30-06-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông
02-07-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng
29-06-21 7:30:00 9:00:00 Trường Cấp 3
02-07-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
01-07-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây
01-07-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
02-07-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây
01-07-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây
02-07-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông
30-06-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông
30-06-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông
01-07-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây
02-07-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
30-06-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông
01-07-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây
29-06-21 9:30:00 11:00:00 Trường THPT Lạc Tấn
30-06-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
01-07-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây
02-07-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn
30-06-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
02-07-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
29-06-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cầu Hàn xã An Lục Long
08-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Lộ Đá, An Tập xã An Lục Long
29-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long
06-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ HUỲNH CÔNG NHÀN
09-07-21 7:30:00 8:30:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CƠ SỞ THU MUA THANH LONG CÁT TƯỜNG
06-07-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT ĐỖ VĂN TOÀN
06-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
07-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1,8 xã Hiệp Thạnh
28-06-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long
06-07-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
09-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2,3 xã Hiệp Thạnh
06-07-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HKD NGUYỄN VĂN HIỀN
06-07-21 8:00:00 11:30:00 Hộ CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYÊN - LONG TUẤN - tuyến 480TV
09-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÀI
06-07-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL PHAN VĂN HIẾU
09-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CƠ SỞ THU MUA THANH LONG TRUNG NGUYÊN
07-07-21 9:00:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG THANH THANH HÀ
09-07-21 10:30:00 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH LONG THÀNH PHÁT
07-07-21 7:30:00 8:30:00 Hộ Cắt FCO trạm KHO THANH LONG THÀNH TÍN
08-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội
03-07-21 8:00:00 11:30:00 Hộ Kho Thanh Long 2 Hầu - tuyến 480TV
07-07-21 10:30:00 11:30:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA NÔNG SẢN ĐẮC VINH
06-07-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm HNT NGUYỄN VĂN TẤN
07-07-21 14:30:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG HUỆ SANG
29-06-21 8:00:00 11:30:00 Hộ HKD Nguyễn Văn Thanh.
03-07-21 13:00:00 16:30:00 Hộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI PHÁT
07-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh
09-07-21 9:00:00 10:00:00 Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN TÌNH
06-07-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TRƯỜNG THCS THUẬN MỸ
07-07-21 13:00:00 14:00:00 Hộ Cắt FCO trạm HỢP TÁC XÃ DƯƠNG XUÂN

MAI UYÊN