Lịch cúp điện Long An từ ngày 5/8-11/8/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 5/8-11/8/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 5/8-11/8/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
7/8/2022 7:00:00 7:30:00 Kp Bình Yên Đông 1 - phường 4; Kp Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, Nhơn Cầu- Phường Tân Khánh
7/8/2022 7:00:00 7:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Kp 4, Kp Bình An phường 2, Kp Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - phường 7; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Hòa Ngãi - xã An Vĩnh Ngãi
7/8/2022 7:00:00 7:30:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Kp 4, Kp Bình An phường 2, Kp Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - phường 7; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Hòa Ngãi - xã An Vĩnh Ngãi
7/8/2022 7:30:00 17:00:00 Kp 1, Kp 2- phường 2; Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2- Phường 4
7/8/2022 7:30:00 17:00:00 Kp 1, Kp 2- phường 2; Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2- Phường 4
8/8/2022 8:00:00 10:00:00 Đường Nguyễn Thông thuộc Ấp 1, Ấp 3 - xã Bình Tâm
9/8/2022 8:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc Kp Bình Phú - phường 5
9/8/2022 8:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc Kp Bình Phú - phường 5
10/8/2022 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã mỹ an (cù lao mỹ phước)
11/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
11/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
11/8/2022 8:00:00 10:30:00 Một phần đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hồng Sến, Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường, Đinh Viết Cừu thuộc Kp Bình Đông 2, Bình Đông 3 - phường 3
11/8/2022 8:00:00 10:00:00 Đường Hoàng Hoa Thám thuộc Kp 2 - phường 2
8/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần đường tỉnh 827A thuộc Kp Bình Đông 4- Phường 3, Kp Bình An 1 - phường 7; Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm
11/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thị Điền thuộc Kp 3, Kp 4 - phường 3
11/8/2022 10:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Thông thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3; Ấp 1, ấp 4 - xã Bình Tâm
8/8/2022 13:00:00 15:00:00 Một phần đường tỉnh 827A thuộc Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm; Kp An Thuận 2- phường 7
9/8/2022 13:00:00 16:30:00 Đường Nguyễn Quang Đại, Đặng Văn Truyện thuộc Kp Bình Phú - phường 5
11/8/2022 13:00:00 15:00:00 Đường Nguyễn Thông thuộc Ấp 3 - xã Bình Tâm
11/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
8/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần đường tỉnh 827A thuộc Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm; Ấp Vĩnh Hòa- xã An Vĩnh Ngãi
11/8/2022 15:00:00 16:30:00 Dọc QL 1A thuộc Kp Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn, Kp Bình Phú - phường 5
11/8/2022 15:00:00 16:30:00 Đường Nguyễn Thông thuộc Ấp 3 - xã Bình Tâm
7/8/2022 16:00:00 17:00:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Kp 4, Kp Bình An phường 3, Kp Bình An 1, Bình An 2
7/8/2022 16:00:00 17:00:00 Kp Bình Yên Đông 1 - phường 4; Kp Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, Nhơn Cầu- Phường Tân Khánh
7/8/2022 16:00:00 17:00:00 Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Kp 4, Kp Bình An phường 2, Kp Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - phường 7; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Hòa Ngãi - xã An Vĩnh Ngãi
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
7/8/2022 6:00:00 8:00:00 một phần xã đức hòa hạ
7/8/2022 6:00:00 8:00:00 một phần xã đức hòa hạ
7/8/2022 6:00:00 8:00:00 một phần xã đức hòa hạ
7/8/2022 6:00:00 8:00:00 một phần xã đức hòa hạ
7/8/2022 7:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Phú
7/8/2022 7:00:00 16:00:00 Một phần xã Tân Mỹ
7/8/2022 8:00:00 16:00:00 Nr Mỹ Nhật
7/8/2022 8:00:00 12:00:00 Cty CP BVTV ASATA Hoa Kỳ
7/8/2022 8:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa hạ
7/8/2022 13:00:00 16:00:00 CS Trương Thị Đẹp
7/8/2022 13:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa hạ
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
7/8/2022 6:00:00 6:30:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
7/8/2022 6:00:00 6:30:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
6/8/2022 7:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lại .
6/8/2022 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Phước Lại , Phước Vĩnh Đông
5/8/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
10/8/2022 7:30:00 8:30:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
8/8/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng.
9/8/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
9/8/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lý
9/8/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
10/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Lý
11/8/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long An.
10/8/2022 9:00:00 10:00:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
9/8/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
10/8/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
5/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long An
5/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long An
8/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Hậu
9/8/2022 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc
10/8/2022 13:00:00 14:00:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
10/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
11/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long An, thị trấn Cần Giuộc.
11/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lâm
8/8/2022 14:00:00 15:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
9/8/2022 14:15:00 15:15:00 Một phần xã Long Phụng
10/8/2022 14:15:00 15:15:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
9/8/2022 14:30:00 16:00:00 Một phần xã Long An.
8/8/2022 15:00:00 16:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
9/8/2022 15:30:00 16:30:00 Một phần xã Long Phụng
10/8/2022 15:30:00 16:30:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc.
6/8/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lại , Phước Vĩnh Đông
8/8/2022 16:00:00 17:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
7/8/2022 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
7/8/2022 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
7/8/2022 5:30:00 6:00:00 Xã Thanh Phú
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Voi Lá - xã Long Hiệp
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 KCN Phúc Long
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 một phần xã Long Hiệp, Thị Trấn Bến Lức
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 một phần xã Long Hiệp, Thị Trấn Bến Lức, KCN Phúc Long
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 một phần xã Long Hiệp, Thị Trấn Bến Lức, KCN Phúc Long
7/8/2022 6:00:00 6:30:00 Xã Long Hiệp
7/8/2022 7:00:00 15:00:00 một phần ấp Chánh xã Long Hiệp, KCN Phúc Long
8/8/2022 8:00:00 16:00:00 một phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp
5/8/2022 8:30:00 15:00:00 1 phần ấp 1 xã Nhựt Chánh
6/8/2022 8:30:00 10:30:00 một phần ấp 3, 8 xã Nhựt Chánh
5/8/2022 9:34:00 11:26:00 một phần xã Long Hiệp
5/8/2022 9:34:00 11:27:00 Một phần xã Long Hiệp, xã Mỹ Yên
6/8/2022 13:00:00 15:00:00 một phần ấp 3 xã An Thạnh
7/8/2022 16:00:00 16:30:00 Thị Trấn Bến Lức
7/8/2022 16:30:00 17:00:00 Xã Long Hiệp
7/8/2022 17:00:00 17:30:00 Xã Thanh Phú
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
6/8/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 4, 5, xã Long Hòa
9/8/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 1, 2, xã Phước Đông
10/8/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 4A, xã Tân Trạch
11/8/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Long Cang
5/8/2022 9:00:00 11:00:00 Một phần KDC Ấp Nhà Thờ xã Tân Lân
9/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2, xã Phước Đông
10/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 4A, xã Tân Trạch
11/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
6/8/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 4, 5, xã Long Hòa
9/8/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông
10/8/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 1B, xã Long Sơn
11/8/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
5/8/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1 xã Phước Tuy
6/8/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Định
9/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Rạch Đào, Long Ninh, xã Long Hựu Đông
10/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3, xã Long Sơn
11/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
11/8/2022 7:30:00 9:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
5/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
9/8/2022 8:00:00 16:00:00 HKD Lê hữu Bình
10/8/2022 8:00:00 16:00:00 HNT Phan Thị Bảy
10/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh
11/8/2022 9:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng
5/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
9/8/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh
10/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh
11/8/2022 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
9/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
11/8/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
10/8/2022 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Thạnh Bắc
11/8/2022 8:00:00 9:30:00 1 phần ấp 2 xã BHN
10/8/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 4 xã MTB
11/8/2022 13:00:00 16:00:00 CDC Thanh Hải
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
9/8/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp 3 - xã Tân Đông
11/8/2022 8:00:00 10:00:00 Lâm Trường Thạnh Hóa
11/8/2022 10:30:00 12:00:00 TB Khu khóm ấp 5 Tân Tây
11/8/2022 13:00:00 15:00:00 Lò sấy Nguyễn Văn Bạn
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
5/8/2022 8:30:00 9:00:00 Một phần khu phố 2, 4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng
5/8/2022 8:30:00 9:20:00 Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng
6/8/2022 8:30:00 10:00:00 Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A
5/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Thuận
6/8/2022 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Rọc Đô - xã Vĩnh Trị
5/8/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
6/8/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần Khu phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng
6/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần Khu phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng
5/8/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần Khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
6/8/2022 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông
6/8/2022 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Phước Tân Hưng
6/8/2022 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông
6/8/2022 6:40:00 16:30:00 Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long
6/8/2022 6:40:00 16:30:00 Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long
9/8/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp An Bình xã Hiệp Thạnh
9/8/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Hòa Phú
10/8/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ
11/8/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bào Dài xã Thanh Phú Long
10/8/2022 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp Bình Thới xạ Thuận Mỹ
11/8/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thuận Mỹ
9/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh
10/8/2022 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thanh Vĩnh Đông
6/8/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông
6/8/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Tân Hưng
6/8/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông

TRUNG HIẾU