Lịch cúp điện Long An từ ngày 6/3 đến 12/3/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 6/3 đến 12/3/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 6/3-12/3/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
07-03-22 7:30:00 11:30:00 Đường Lê Thị Trâm thuộc Ấp Nhơn Thuận - xã Nhơn Thạnh Trung
07-03-22 8:00:00 9:15:00 TSTL Nguyễn Văn Một
08-03-22 8:00:00 16:00:00 Ấp Ngãi Lợi B, Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn
09-03-22 8:00:00 9:15:00 TSTL Lê Văn Trọng
10-03-22 8:00:00 16:30:00 Khu vực Cầu Trùm Hưng, một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc Ấp 1 - xã Hướng Thọ Phú
07-03-22 9:15:00 10:30:00 TSTL Lê Văn Thuần
09-03-22 9:15:00 10:30:00 TSTL Nguyễn Thị Hoàng Oanh
07-03-22 10:30:00 11:30:00 TSTL Nguyễn Văn Hiệp
09-03-22 10:30:00 11:30:00 TSTL Bạch Văn Khuyên
07-03-22 13:00:00 16:30:00 Đường Đặng Ngọc Sương thuộc Ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
07-03-22 13:30:00 14:30:00 TSTL Lê Quang Phát
09-03-22 13:30:00 14:30:00 TSTL Bùi Thị Thủy
07-03-22 14:30:00 15:30:00 Cty Tuấn Cường
09-03-22 14:30:00 15:30:00 TSTL Trần Văn Đức
07-03-22 15:30:00 16:30:00 TSTL Nguyễn Thị Diệu
09-03-22 15:30:00 16:30:00 TSTL Nguyễn Văn Cừ
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
08-03-22 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Hưng Điền A
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
07-03-22 8:00:00 11:00:00 Khu Di Tích Bình Thành
09-03-22 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp An Hòa xã BHB
07-03-22 13:00:00 14:00:00 1 phần âp 3 xã BHH
09-03-22 13:00:00 14:00:00 1 phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông
05-03-22 15:00:00 16:30:00 1 phần Ấp 3 xã Bình Thành
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã An Thạnh, xã Tân Hoà
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã Lương Hoà, xã Lương Bình
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã An Thạnh, xã Tân Hoà.
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã Lương Hoà, xã An Thạnh
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã Lương Hoà, xã Lương bình
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã An Thạnh, xã Lương Hoà
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã Lương Hoà, xã Lương Bình
06-03-22 5:00:00 18:00:00 Một phần xã Lương Hoà
10-03-22 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 4 xã Mỹ Yên
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
07-03-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4B, 5, xã Tân Trạch
08-03-22 8:00:00 9:30:00 Một phần KDC Việt Hóa, ấp 5, xã Phước Đông
09-03-22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 1, 2, xã Phước Đông
10-03-22 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, 6, xã Tân Ân
08-03-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
10-03-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2A, 2B, xã Tân Ân
09-03-22 10:30:00 12:00:00 Một phần Khu TĐC Phước Đông, ấp 5, xã Phước Đông
07-03-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4B, 5, xã Tân Trạch
10-03-22 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 1, xã Phước Tuy
08-03-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
08-03-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
09-03-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
10-03-22 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, xã Phước Tuy
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
10-03-22 7:30:00 16:30:00 Ấp Hải Hưng xã Nhơn Hòa, ấp Hải Hưng xã Tân Lập
08-03-22 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Thành; Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập
08-03-22 13:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Huỳnh Tịnh, xã Nhơn Hòa Lập
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
08-03-22 7:00:00 8:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
08-03-22 7:30:00 11:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
09-03-22 7:30:00 10:00:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 7:30:00 9:00:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
10-03-22 7:30:00 9:00:00 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
08-03-22 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
08-03-22 9:00:00 10:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 9:00:00 10:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
10-03-22 9:00:00 10:30:00 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
08-03-22 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
10-03-22 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
08-03-22 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
08-03-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
10-03-22 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
09-03-22 13:30:00 14:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 13:30:00 14:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
08-03-22 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 14:30:00 15:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
08-03-22 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
09-03-22 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
10-03-22 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa
09-03-22 15:30:00 16:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
06-03-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Long Hậu
06-03-22 6:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
06-03-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Long Hậu
06-03-22 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu, KCN Tân Kim
06-03-22 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
07-03-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Hậu
07-03-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
08-03-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Hậu
10-03-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
09-03-22 9:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
07-03-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lâm
07-03-22 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lý
08-03-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
09-03-22 14:00:00 16:30:00 Một phần xã Đông Thạnh
06-03-22 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
06-03-22 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Long Hậu
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
06-03-22 4:30:00 5:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông
06-03-22 4:30:00 5:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu thạnh, Tt Đức Hòa
06-03-22 4:30:00 5:00:00 một phần xã Hựu Thạnh
06-03-22 17:00:00 17:30:00 một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông
06-03-22 17:00:00 17:30:00 một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu thạnh, Tt Đức Hòa
06-03-22 17:00:00 17:30:00 một phần xã Hựu Thạnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
07-03-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Minh Trang
08-03-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hùng
09-03-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Minh Đào
09-03-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trung Tâm GD Thường Xuyên
10-03-22 7:30:00 8:00:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh
08-03-22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 6 xã Hiệp Thạnh
09-03-22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thuận Mỹ
10-03-22 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2,3,4,5 xã Hiệp Thạnh
07-03-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Hồ Thị Yến
08-03-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Trúc Mai
09-03-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Truyền
09-03-22 8:10:00 8:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Minh Dũng
08-03-22 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp 6 xã Hiệp Thạnh
07-03-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Sâm
08-03-22 8:50:00 9:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Hết
09-03-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Quang Duy 2
09-03-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Trọng Hiếu 1
08-03-22 9:00:00 10:00:00 Một phần ấp 6&7 xã Hiệp Thạnh
07-03-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Mai
08-03-22 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng
08-03-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Đời
09-03-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Tường Trọng Ngôn
09-03-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thị Ba
09-03-22 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thuận Mỹ
08-03-22 10:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng
07-03-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thị Năm
08-03-22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Quang Hiền
09-03-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Tiếp
09-03-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Út
08-03-22 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng
07-03-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Ngàn
08-03-22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Lộc
09-03-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thuỷ
09-03-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thế Minh
09-03-22 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ
07-03-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Hùng Dũng
08-03-22 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long
08-03-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Do
09-03-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đoàn Văn Út
09-03-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Nhiên
05-03-22 13:30:00 16:30:00 Hộ Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ XX Ngọc Của -Tuyến 480TV
08-03-22 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp Cầu Hàn xã An Lục Long
07-03-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Phát Tân
08-03-22 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thái Bình
09-03-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Lư
09-03-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nên
08-03-22 14:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thuận Mỹ
07-03-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Thị Khá
08-03-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thành Đức
09-03-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Tường Xinh
09-03-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Thắng
08-03-22 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thuận Mỹ
07-03-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Quang Minh
08-03-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Châu Bình
09-03-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Toại
09-03-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Đình Sướng
08-03-22 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thuận Mỹ
10-03-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

MAI UYÊN