Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 15/7 đến 21/7/2020

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 15/7 đến 21/7/2020, trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện Mã trạm/ Mã đường dây
15/7/2020 Một phần P.12, Q.TB Từ 8h00 - 12h00 U29NP006D
Một phần P.13, Q.TB Từ 12h00 - 16h00 G19LP060D
16/7/2020 Một phần P. 15 Q.TB Từ 9h00 - 13h00 J39KB31, J39KB23
18/7/2020 Một phần P.06 Q.TB Từ 11h00 - 12h00 Q29KA2
Một phần P.12,13,14  Q.TB Từ 23h00 - 23h50 G19C
19/7/2020 Một phần P.12,13,14  Q.TB Từ 23h45 - 23h50 G19C
21/7/2020 Một phần P.07 Q.TB Từ 9h00 - 12h00 R19JP091D

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH