Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 17/6 - 23/6/2020

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 17/6/2020 đến 23/6/2020, trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện
17/6/20 Một phần P.12 Q.TB U29NP006D Từ 09h00 đến 13h00
Một phần P.12 Q.TB G19OP074D Từ 13h00 đến 17h00’
18/6/20 Một phần P.13 Q.TB G19LP150D Từ 09h00 đến 13h00
Một phần P.13 Q.TB G19LP152D Từ 13h00 đến 17h00’
19/6/20 Một phần P.13 Q.TB G19LP060D Từ 09h00 đến 13h00
Một phần P.13 Q.TB G19LP158D Từ 13h00 đến 17h00’

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH