Lịch cúp điện Thủ Đức từ ngày 17/6 - 23/6/2020

Điện lực Thủ Đức tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện

Công ty Điện lực Thủ Đức thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/6 - 23/6/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện Lý do mất điện
22/6/2020 Một phần Khu phố 1,2 (khu vực dân cư thuộc các đường: 1, 2, 3, 4, Phú Châu), phường Tam Bình Từ 9h00 đến 13h Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Một phần Khu phố 4,5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 6, Tô Ngọc Vân, Phú Châu), phường Tam Phú  - quận Thủ Đức
23/6/2020 Một phần Khu phố 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 18, Xa lộ Hà Nội), phường Linh Trung - quận Thủ Đức Từ 9h00 đến 13h Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện thành phố, khách hàng có thể gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH