Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học quốc tế

Hội nghị Mạng lưới các Nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNN- 2024) diễn ra vào ngày 4&5.10.2024 tại Hà Nội.

Được sự đồng ý của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng, trong 02 ngày 04 - 05/10/2024, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Láng Hoà Lạc, Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam, phối hợp với Hội LHPN Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Mạng lưới các Nhà khoa học nữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNN- 2024). Hội nghị nhằm phát huy vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức trong tiến trình phát triển bền vững đất nước với những mục tiêu, nhiệm vụ tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, chiều 04/10/2024 sẽ diễn ra 02 Hội thảo khoa học quốc tế: (1) Giới và STEM (2) Sức khỏe và môi trường.

Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Hội Nữ trí thức Việt Nam trân trọng kính mời các Chị, các Hội, Chi hội quan tâm tham dự và viết bài tham luận cho Hội thảo (theo yêu cầu chi tiết gửi kèm). Bài viết sẽ được tính điểm khoa học theo quy định và đăng trên Tạp chí số chuyên đề về Hội nghị APNN- 2024.

Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (abstract) và từ khoá (keywords): Trước ngày 1/7/2024.

Thời gian gửi bài toàn văn trước 10/8/2024, tới địa chỉ email: vafiw2024@gmail.com.

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TÁC GIẢ GỬI BÀI HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"         

 I. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- Bài viết được trình bày trên giấy A4 theo chiều đứng (portrait), Lề trái: 0.75”, Lề phải: 0.75”; Phía trên: 1”; Phía dưới: 0.75”.

- Độ dài của bài viết không quá 6000 từ (6-8 trang)

- Bảng mã: Unicode; kiểu chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 13, Giãn dòng: 1.5 lines.

- Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

  II. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Hội thảo khoa học chuyên đề 1: Giới và STEM

Chủ để: Giới trong STEM; Nghiên cứu KHCN và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu; Đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ; Giáo dục STEM.

Hội thảo khoa học chuyên đề 2: Sức khỏe và Môi trường

Chủ đề:  Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; Sức khỏe thể chất và hỗ trợ tâm lý thời kỳ hậu covid 19; Kinh tế xanh và môi trường; Biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; và Phát triển bền vững

III. CẤU TRÚC BÀI VIẾT

  • Bài báo thuộc thể loại nghiên cứu

1.1. Tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh)

1.2. Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh)

Tóm tắt bằng Tiếng Việt: không quá 250 từ, tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài viết. Tuy phần tóm tắt ngắn nhưng phải chứa đựng đầy đủ nội dung, gồm các phần như mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, miêu tả những phương pháp đã được sử dụng và kết quả nghiên cứu. Tất cả những gì được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính.

Tóm tắt bằng Tiếng Anh: dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt.

1.3. Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh): Liệt kê 3-5 từ khoá.

1.4. Nội dung

1.4.1. Mở đầu/ Đặt vấn đề: Tác giả có thể mở đầu bài báo bằng nhiều cách, nhưng phải nêu được những ý chính sau: tính cấp thiết, ý nghĩa, tác dụng của công trình nghiên cứu. Phần đặt vấn đề cần trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những kiến thức có liên quan đến tồn tại hiện còn của vấn đề được giới thiệu trong bài gửi đăng và những cách xem xét về tồn tại đó.

1.4.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: trình bày rõ đối tượng và phương pháp nghiên cứu sử dụng trong công trình nghiên cứu.

1.4.3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận: chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình nghiên cứu được gửi đăng. Chỉ những kết quả này mới là đối tượng để phân tích và bàn luận trong bài đăng. Trong phần này tác giả nêu lên những nhận xét của mình qua so sánh kết quả nghiên cứu đăng trong bài với những kết quả đã được công bố thuộc cùng chuyên ngành. Các định hướng mới nảy sinh cũng được trình bày

1.4.4. Kết luận và khuyến nghị: khẳng định lại những kết quả rút ra từ công trình và trình bày những đề xuất, khuyến nghị với các cấp liên quan.

1.5. Tài liệu tham khảo: Trích dẫn và tài liệu tham khảo theo phiên bản APA phiên bản thứ 6.

- Số lượng tài liệu tham khảo không vượt quá 15 tài liệu

- Trong bài viết tác giả không sử dụng footnote để chú thích

- Trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn, tên tác giả, năm, số trang (nếu có). Ví dụ: (Nguyễn Dư, 2006); (Trosborg, 1987, tr. 147-167).

- Bài nghiên cứu phải có mục tài liệu tham khảo ở cuối bài, được sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của các tác giả. Tất cả các trích dẫn trong bài đều phải được thể hiện trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại.

- Đối với sách: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách (chữ nghiêng). Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ:  i) Nguyễn Dư (2006). Khơi lại dòng xưa. Hà Nội: Nxb Lao Động.

  •       ii) Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantages of Nations. Free Press, New York.

- Đối với tạp chí: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài tạp chí (chữ thẳng). Tên Tạp chí (chữ nghiêng), Quyển (Số), trang, số doi (nếu có).

Ví dụ:  i) Hà Hữu Nga (2015). Đô thị và vùng kinh tế. Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, 5(3), tr. 67-74.

  •       ii) Trosborg, A. (1987). Apology strategies in natives/non-natives. Journal of Pragmatics, 11(1), pp. 147-167, doi:10.1086/245343.
  • Bài báo thuộc thể loại tham khảo và trao đổi ý kiến bao gồm các phần sau:

2.1. Tóm tắt.

2.2. Mở đầu.

2.3. Nội dung.

2.4. Tài liệu tham khảo.

  • Các thể loại khác (dịch thuật, tin tức, sự kiện, thông tin quảng bá…): trình bày theo quy định của Luật Báo chí.
  • Thông tin về tác giả

- Các bài viết được gửi đến Tạp chí đều là bản thảo chưa được công bố ở bất kì ấn phẩm nào, và được check đạo văn trên phần mềm kiemtratailieu.vn (bài viết được chấp nhận đăng cần đạt tỷ lệ trùng lặp đạt dưới 20%)

- Cuối bài viết ghi thông tin về tác giả ở dưới tên bài viết bao gồm: Họ và tên, học hàm, học vị, chức vụ công tác, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

- Đối với bài không sử dụng, Tạp chí xin phép không gửi trả lại bản thảo.

  • HÌNH THỨC GỬI, NHẬN BÀI:
  • Hình thức: Tác giả gửi bài viết về địa chỉ email: vafiw2024@gmail.com
  • Thời gian nhận bài:

-Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (abstract) và từ khoá (keywords): Trước ngày 1/7/2024

- Thời hạn gửi bài toàn văn: Trước 17h00 ngày 10/8/2024

  • Thông tin liên hệ:   

Văn phòng Hội Nữ trí thức Việt Nam

Địa chỉ: số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39.728.747

P.V

Ban Đối ngoại Trung ương đồng ý chủ trương việc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024

Ban Đối ngoại Trung ương đồng ý chủ trương việc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024

Ban Đối ngoại Trung ương vừa có công văn gửi Hội Nữ trí thức Việt Nam đồng ý chủ trương việc Hội đăng cai tổ chức Hội nghị INWES-APNN 2024.