Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 giảm một loạt lãi suất điều hành

Chiều 30/9, Ngân hàng Nhà nước cho biết tiếp tục điều chỉnh các loại lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo đó, từ 1/10, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4 %/năm.

Lãi suất tái chiết khấu từ 3 %/năm xuống 2,5 %/năm.

Lãi suất cho vay qua đêm và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng, từ 5,5 %/năm xuống 5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3 %/năm xuống 2,5 %/năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước quy định, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2 %/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25 %/năm xuống 4 %/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75 %/năm xuống 4,5 %/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do Tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG GIA