Ngày 11/6, Bình Chánh tiếp tục cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort

Từ ngày 11/6 tới, huyện Bình Chánh tiếp tục tổ chức cưỡng chế với công trình Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort tại xã Tân Quý Tây.

Huyện Bình Chánh vừa có văn bản khẩn số 1042/TB-VP thông báo ý kiến kết luận của Thường trực UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng đối với trường hợp Gia Trang quán, tại xã Tân Quý Tây theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, vào ngày 1/6/2020 vừa qua, Thường trực UBND huyện Bình Chánh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nội dung nêu trên.

Sau khi nghe UBND xã Tân Quý Tây trình bày sự việc cũng như lấy ý kiến của các đơn vị dự họp, Thường trực UBND huyện Bình Chánh quyết định tiếp tục tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Trần Thị Minh Trang, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, kỷ cương về trật tự xây dựng.

Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 11/6/2020 cho đến khi tổ chức thực hiện xong Quyết định.

UBND huyện Bình Chánh giao UBND xã Tân Quý Tây chuyển kế hoạch, hồ sơ, sự vụ đến các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc huyện Bình Chánh để tham gia phối hợp UBND xã Tân Quý Tây tiếp tục tổ chức thực hiện dứt điểm Quyết định trên. Đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Tân Quý Tây chỉ đạo hệ thống chính trị tại xã, các cơ quan Mặt trận, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia.

P.V (t/h)