Người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19 như thế nào?

Chính sách hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đang được gấp rút triển khai, nhằm nhanh chóng đưa tiền hỗ trợ về đến tay người dân. Trong đó, chính sách hỗ trợ nào cho người có con nhỏ? 

Theo điểm 7 mục II của Nghị quyết 68 do Chính phủ ban hành, chỉ khi người lao động có con nhỏ dưới 06 tuổi và thuộc một trong các trường hợp sau thì mới được hỗ trợ thêm do có con nhỏ:

(1) Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

+ Do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

+ Thời gian nghỉ từ 01/5 - 31/12/2021

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc

Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người nếu nghỉ việc từ 01 tháng trở lên; 1,855 triệu đồng/người nếu nghỉ từ 15 ngày liên tục đến dưới 01 tháng.

Nếu có con nhỏ, được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi.

(2) Người lao động bị ngừng việc

+ Thuộc đối phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên từ 01/5 - 31/12/2021.

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp này được hỗ trợ 01 triệu đồng, nếu có con nhỏ được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi.

(3) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động

+ Bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh từ 01/5 - 31/12/2021

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc

+ Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp này được hỗ trợ 3,710 triệu đồng, nếu có con nhỏ được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi.

Lưu ý: Con có thể là con đẻ, con nuôi hoặc trẻ em mà người lao động nhận chăm sóc thay thế.  Nếu cả bố và mẹ đều thuộc các trường hợp trên thì chỉ hỗ trợ thêm 01 triệu đồng/mỗi con cho 01 người là mẹ hoặc bố.

Như vậy, chỉ khi người lao động thuộc một trong 03 trường hợp nêu trên có con nhỏ được nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Để được nhận khoản tiền hỗ trợ thêm này, người lao động cần nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy khai sinh, Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Ở trường hợp (1) và (2), người lao động nộp cho người sử dụng lao động; ở trường hợp (3), người lao động chủ động nộp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nộp online trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trẻ em là F0, F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng

Đây cũng là nội dung của điểm 7 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP. Theo đó, trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 01 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 - 31/12/2021.

Ngoài ra, trẻ em là F0, F1 còn được hỗ trợ tiền ăn trong suốt quá trình điều trị, cách ly từ ngày 27/4 - 31/12/2021 với mức 80.000 đồng/ngày.

Do đó, những người có con thuộc trường hợp là F0, F1 trong khoảng thời gian nêu trên cũng cần lưu ý quyền lợi đặc biệt này.

Để nhận được hỗ trợ, cha mẹ cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Nếu trẻ em là F0 đang điều trị tại cơ sở y tế, F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: Nộp bản sao của Giấy chứng sinh, Giấy khai sinh cho cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung.

- Nếu trẻ em là F0 đã kết thúc điều trị, F1 đã kết thúc cách ly trước ngày 07/7/2021: Giấy ra viện (nếu là F0), Quyết định cách ly, Giấy hoàn thành cách ly (nếu là F1), bản sao của Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh hoặc thẻ bảo hiểm y tế; Biên nhận thu tiền ăn.

Sau đó, nộp cho UBND cấp xã nơi cư trú trước ngày 31/01/2022.

(Nguồn: LuatVietNam.vn)

P.V (t/h)