Đàn ông, phụ nữ Sài Gòn cùng thổi lửa, gói bánh gửi về vùng lũ Quảng Bình - Quảng Trị

Người dân TP.HCM nhiều ngày nay đang chung tay gói bánh chưng, bánh tét gửi về vùng lũ Quảng Bình - Quảng Trị, để chia sẻ khó khăn với bà con.
Người dân TP.HCM gói bánh chưng, bánh tét gửi đồng bào miền Trung. Video: Nhật Sang

NHẬT SANG