Những đối tượng nào được hỗ trợ trong gói 26.000 tỷ Chính phủ vừa ban hành?

Chính phủ vừa quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết 68 Chính phủ vừa ban hành ngày 1/7, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho người lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên, thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng.

Trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng năm 2020, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết, nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

1589291529000_040d1f848efbf60a4c-1623455357804.jpg
Nhiều chính sách hỗ trợ người ảnh hưởng do dịch COVID-19. 

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở, lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Cơ sở có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ để duy trì việc làm cho người lao động thì mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng, và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. 

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở ghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động phòng, chống dịch từ 15 ngày liên tục trở lên, nghỉ việc không hưởng lương đang tham gia bảo hiểm xã hội, được hỗ trợ một lần từ  mức 1.855.000 -3.710.000 đồng/người.

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phòng, chống dịch COVID-19 đang tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người. Người đang nuôi con hoặc chăm sóc trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em, và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn đồng thời được hỗ trợ thêm 1triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly.

Người phải điều trị nhiễm COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn  80.000 đồng/người/ngày . Thời gian hỗ trợ tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch, mức  3.710.000 đồng/người.

Hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mức 3.710.000 đồng/người.

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên để phòng, chống dịch được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc, thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh, và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, được vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho người lao động.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác:  sẽ căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, nhưng mức tiền hỗ trợ  không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần, hoặc 50.000 đồng/người/ngày, căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

HẢI MY