Những thay đổi trong phê duyệt SGK lớp 2 năm học 2021- 2022

Bộ GDĐT đã triệu tập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 từ ngày 18/8/2020, trong đó mỗi bản mẫu SGK lớp 2 thẩm định không quá 5 ngày.

Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT), TS Thái Văn Tài cho biết, hiện nay đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6.

Trước đó, Vụ Giáo dục Tiểu học đã tiếp nhận hồ sơ của 4 đơn vị nhà xuất bản gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, với 33 bản mẫu tương ứng đủ 9 môn học/hoạt động giáo dục lớp 2.

Những thay đổi trong phê duyệt SGK lớp 2 năm học 2021- 2022

Theo đó, môn Tiếng Việt 3 cuốn; môn Toán 4 cuốn; môn Đạo Đức 3 cuốn; Môn Tự nhiên - Xã hội 3 cuốn; môn Giáo dục Thể chất 3 cuốn; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 3 cuốn; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 3 cuốn; Hoạt động trải nghiệm 3 cuốn; Môn Tiếng Anh 8 cuốn.

Vụ Giáo dục Tiểu học đã gửi các bản mẫu SGK đến từng thành viên Hội đồng thẩm định để nghiên cứu độc lập về các bản mẫu SGK. Theo quy định, Bộ GD-ĐT đã triệu tập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2 từ 18/8, mỗi bản họp thẩm định không quá 5 ngày. 

Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sẽ phải trình Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt SGK mới trước 30/11/2020 để đảm bảo triển khai từ năm học 2021- 2022.

Thanh Mai

4 quyển sách hay về bán lẻ nên đọc

4 quyển sách hay về bán lẻ nên đọc

Nếu bạn đang quan tâm đến lĩnh vực bán hàng thì đừng bỏ qua 4 cuốn sách sau.