Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra sáng 2-3 tại tòa nhà Quốc hội.

Ccăn cứ Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 2-3 tại tòa nhà Quốc hội.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội để bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo tờ trình, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có uy tín và kinh nghiệm công tác tương đối toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Trung ương và địa phương. 

Hôm qua (1/3), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến chiều tối ngày 1/3, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 18/1, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Thanh Mai

Bộ Y tế: Giám sát chặt người nhập cảnh, ngăn cúm gia cầm lây sang người

Bộ Y tế: Giám sát chặt người nhập cảnh, ngăn cúm gia cầm lây sang người

Theo Bộ Y tế, nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người là rất lớn, yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh.