Sân bay Tân Sơn Nhất sắp được Bộ Quốc phòng bàn giao gần 28ha đất để xây dựng nhà ga

Ngày 28/7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 93 đồng ý chủ trương bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP.HCM.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP.HCM quản lý để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 (khoảng 16,05 ha) và dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3 (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM, khoảng 11,8 ha). Diện tích đất thu hồi theo số liệu đo đạc thực tế.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi, việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất quốc phòng nêu trên, việc xử lý đất, tài sản trên đất sau thu hồi được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bàn giao 27,85 ha đất quốc phòng cho dự án Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Ụ bê tông trong sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng cập nhật, đưa diện tích đất nêu trên vào danh mục đất chuyển mục đích sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý trong Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030.

UBND TP.HCM cập nhật đưa vào đất giao thông (khoảng 27,58 ha) và đất ở tái định cư các hộ gia đình bị thu hồi đất cho dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (khoảng 0,27 ha) trong Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) TP.HCM, theo TTXVN.

27,85 ha đất này gồm 16,05 ha để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 và 11,8 ha để thực hiện dự án đường kết nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Các dự án này từng phải lùi tiến độ qua do vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng.

Về trình tự bàn giao đất, Nghị quyết nêu rõ 16,05 ha đất quốc phòng để xây nhà ga T3 sẽ được bàn giao thành 2 đợt. Đợt 1 bàn giao 14,757 ha ngay sau khi nghị quyết được ban hành. 1,293 ha còn lại được bàn giao sau khi xử lý xong tài sản của công ty Vietstar Airlines.

Đối với diện tích 11,8 ha đất quốc phòng để xây đường nối vào nhà ga (đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa), Chính phủ yêu cầu bàn giao sau khi UBND TP.HCM chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các đơn vị quân đội để dồn dịch, sửa chữa, xây dựng công trình bị ảnh hưởng khi thu hồi đất, theo Zing.

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất, đối với dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện. Đối với dự án Nhà ga hành khách T3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm thực hiện. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Chính phủ quyết định không thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017 và Nghị định 67/2021 đối với diện tích đất nêu trên.

Cũng trong Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tháo dỡ 12 ụ bê tông tại sân bay và xây các ụ mới. Bộ GTVT có trách nhiệm chuyển trả kinh phí phá dỡ 12 ụ bê tông đã được bố trí trong dự án cải tạo nâng cấp đường lăn, đường cất hạ cánh vào ngân sách quốc phòng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Việc bàn giao đất quốc phòng bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Quân đội.

(Tổng hợp)

AN LY