Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giải thích về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Bộ tiêu chí ra đời nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, phát huy giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, để định hướng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Với mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức các thành viên gia đình; góp phần xây dựng, phát triển con người Việt Nam – TPCHM phát triển toàn diện theo hướng chân – thiện – mỹ, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần ngày càng đầy đủ; giúp người dân nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình để cùng nhau xây đắp và tận hưởng định nghĩa “gia đình hạnh phúc”. Sở Văn hóa và Thể thao TP đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 tiêu chí như: ứng xử gia đình, điều kiện vật chất, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe. 

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TPHCM đã được phổ biến rộng khắp và triển khai thí nghiệm tại 2 địa bàn. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã thông tin thêm một số nội dung nhằm giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Bộ tiêu chí ra đời nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, phát huy giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, để định hướng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay.

TPHCM đã trở thành địa phương đầu tiên mạnh dạn đi tìm những tiêu chí riêng để đánh giá gia đình hạnh phúc cho riêng mình thông qua Đề án "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TPHCM giai đoạn 2021-2030".

Nội dung Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TPHCM là kết quả của sự kế thừa, tiếp thu, điều chỉnh và bổ sung từ "Bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc" (có 33 tiêu chí) và "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có 4 mối quan hệ trong gia đình) và những yêu cầu từ thực tiễn tại TPHCM.

Bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc là tập hợp những tiêu chí đặc trưng, phản ánh được những khía cạnh quan trọng nhất của đời sống gia đình. Căn cứ vào đó có thể đo lường và đánh giá được mức độ hạnh phúc của các gia đình, trong bối cảnh quan niệm và việc thụ hưởng hạnh phúc trong đời sống gia đình đã có nhiều thay đổi.

Các nội dung của Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn thành phố có đầy đủ các đặc điểm của gia đình Việt Nam đang trong quá trình phát triển. Đó là vừa tiếp nối các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, vừa tiếp thu các giá trị nhân văn mới của gia đình hiện đại; vừa đề cao các giá trị thực tế, bảo đảm sự sinh tồn của gia đình, vừa hướng tới các giá trị nâng cao chất lượng cuộc sống; vừa thỏa mãn nhu cầu của người dân, vừa phù hợp với chiến lược xây dựng gia đình hạnh phúc của Thành phố trong giai đoạn mới.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết các thành viên trong gia đình, chính mỗi gia đình sẽ vừa tự đo lường sẽ vừa là đối tượng tự điều chỉnh sao cho gia đình mình hạnh phúc. 

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng, chỉ khi nào, mọi thành viên gia đình tiếp cận được các tiêu chí của Bộ tiêu chí sẽ thúc đẩy thay đổi nhận thức và hành vi của tất cả thành viên gia đình, cộng đồng và xã hội. Cả hệ thống chính trị, người dân, gia đình và xã hội cùng nhau chia sẻ và áp dụng để từng tiêu chí trở thành một phần trong hành trình xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thanh Mai