Thời tiết ngày 5/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 5/5, Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ lên đến 37 độ.
Thời tiết ngày 5/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt

TRÚC BÌNH