Thủ tục đổi sang Căn cước công dân gắn chip thực hiện thế nào?

Bộ Công an đề xuất một số điểm mới trong quy trình cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2021 tới đây, ngành công an sẽ triển khai phát hành thẻ căn cước công dân (CCCD) theo mẫu mới (có gắn chíp điện tử). Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư liên quan đến việc cấp, đổi và cấp lại thẻ CCCD, với nhiều nội dung đáng chú ý.

Trong đó, Bộ Công an quy định chi tiết việc thu, nộp, xử lý chứng minh nhân dân (CMND)/ thẻ CCCD khi công dân chuyển từ CMND 9 số/CMND 12 số hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch (loại công dân đang sử dụng hiện nay) sang thẻ CCCD có gắn chíp.

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước công dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại dự thảo thông tư này, bộ Công an đề xuất một số điểm mới trong quy trình cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Bước 1: Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân, xuất trình Sổ hộ khẩu, các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh nội dung thông tin của công dân.

Bước 2: Cán bộ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân trong phần mềm cấp Căn cước công dân đã được cập nhật, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin trong Sổ hộ khẩu, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh nội dung thông tin của công dân để xác định chính xác người được cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Hướng dẫn đổi CMND/thẻ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp

Khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 09 số, CMND 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ CCCD có gắn chíp thì việc đổi CCCD gắn chíp được thực hiện như sau:

Cắt góc: Nếu CMND 09 số, 12 số hoặc CCCD có mã vạch còn rõ nét ảnh, số và chữ thì trả CMND 09 số, 12 số hoặc CCCD có mã vạch chưa cắt góc và giấy hẹn trả thẻ CCCD gắp chíp cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD gắn chíp.

Trả thẻ CCCD gắn chíp: Khi trả thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng với Chứng minh nhân dân và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến nhận thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND 09 số, 12 số và thẻ CCCD gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường hợp CMND 09 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số CMND. Còn với CMND 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CMND, CCCD đó và ghi vào hồ sơ.

Như vậy, có thể thấy, về cơ bản việc cấp thẻ CCCD gắn chíp với CMND 09 số, 12 số hoặc CCCD có mã vạch đều giống nhau trừ trường hợp CMND 09 số nếu bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì được cấp giấy xác nhận số CMND.

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân thì thực hiện như sau:

- Công dân gửi văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND và xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 09 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Cán bộ quản lý CCCD kiểm tra thông tin. Nếu hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân. Nếu không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian cấp giấy xác nhận số CMND là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là đề xuất của Bộ Công an về thủ tục đổi sang Căn cước công dân gắn chíp. Nếu còn thắc mắc, người dân có thể liên hệ 1900 6192 để được tư vấn, giải đáp.

PV