Tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca có phản ứng gì?

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 AstraZeneca, đa số là phản ứng thông thường sau tiêm chủng đã được khuyến cáo như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn…
vna_potal_phan_ung_sau_tiem_vac_xin_phong_covid-19_astrazeneca.png