Top ứng dụng iOS đang được miễn phí trên App Store trong ngày 11/4/2020

Loạt ứng dụng iOS giảm giá trong ngày 11/4 bao gồm có game, app giải trí, chỉnh sửa video. Hãy nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi kết thúc.
Tên app Giá gốc/giá giảm Link tải
Bingles Shapes 3.99$/Free Tải BS
Super Tank Battle - myCityArmy 2.99$/Free Tải ST
Depello - color splash photos 2.99$/Free Tải De
True Skate 1.99$/Free Tải TS
Monster Stunts 1.99$/Free Tải MS
Hero's 2nd Memory 0.99$/Free Tải H2
Peppa Pig™: Golden Boots 4.99$/Free Tải PP
Disney Stickers: Mickey 2.99$/Free Tải DS
Animate Live Watch Face Effect (hiệu ứng cho đồng hồ) 1.99$/Free Tải AL
Turdbots 4.99$/Free Tải TB
Mideo: Record with Music (quay video kèm nhạc) 2.99$/Free Tải MR
Level: A Simple Puzzle Game 0.99$/Free Tải LA
Ask MathStudio (giải toán) 2.99$/Free Tải AM
Studious (lên kế hoạch làm việc tại nhà) 1.99$/Free Tải SHP
Life Lists: List Organizer (nhắc việc) 1.99$/Free Tải LL
Griblers 1.99$/Free Tải Gri
Studio Music Player DX (chỉnh nhạc khi nghe) 0.99$/Free Tải SM
KetoDiet: The #1 Keto Diet App (hướng dẫn ăn Keto) 8.99$/Free Tải KD
Adventure of Moses 6.99$/Free Tải AoM
OVF Editor (chỉnh sửa ảnh) 4.99$/Free Tải OE
Ministry Diary (nhật ký) 1.99$/Free Tải MD
Match Mountain 0.99$/Free Tải MM
Qbics Paint 1.99$/Free Tải QP

Nguồn: Quantrimang.vn

PV (t/h)